Quy định lập và ký chứng từ kế toán theo thông tư 200

Quy định về lập và ký chứng từ kế toán theo thông tư 200

Lập chứng từ kế toán như thế nào? Ký chứng từ kế toán như thế nào cho đúng? Những quy định về lập và ký chứng từ kế toán được ghi rõ trong Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp các bạn theo dõi chi tiết trong bài viết dưới đây

>> Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019

Quy định về lập chứng từ kế toán 

 • Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của DN đều phải lập chứng từ kế toán.
 • Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 • Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các chỉ tiêu, phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. hệ thống kpi
 • Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá, không viết tắt. Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số.
 • Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định cho mỗi chứng từ.
 • Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung.
 • Trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên nhưng không thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết hai lần nhưng phải đảm bảo thống nhất nội dung và tính pháp lý của tất cả các liên chứng từ.

Xem thêm: Phương pháp chứng từ kế toán

Quy định về ký chứng từ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Quy định chữ ký trên chứng từ kế toán

 • Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện. kế toán quá trình sản xuất
 • Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
 • Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.
 • Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký theo quy định, trường hợp không đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký các lần trước đó. hoc khai bao hai quan

Quy định ký chứng từ kế toán

 • Các DN chưa có chức danh kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán để giao dịch với khách hàng, ngân hàng, chữ ký kế toán trưởng được thay bằng chữ ký của người phụ trách kế toán của đơn vị đó. Người phụ trách kế toán phải thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng.
 • Chữ ký của người đứng đầu DN (Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người được uỷ quyền), của kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) và dấu đóng trên chứng từ phải phù hợp với mẫu dấu và chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại ngân hàng. Chữ ký của kế toán viên trên chứng từ phải giống chữ ký đã đăng ký với kế toán trưởng.
 • Kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) không được ký “thừa uỷ quyền” của người đứng đầu DN. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.
 • Các DN phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của thủ quỹ, thủ kho, các nhân viên kế toán, kế toán trưởng (và người được uỷ quyền), Tổng Giám đốc (và người được uỷ quyền). Sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai do Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền) quản lý để tiện kiểm tra khi cần. Mỗi người phải ký ba chữ ký mẫu trong sổ đăng ký.
 • Những cá nhân có quyền hoặc được uỷ quyền ký chứng từ kế toán, không được ký chứng từ kế toán khi chưa ghi hoặc chưa ghi đủ nội dung chứng từ theo trách nhiệm của người ký.
 • Việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán do Tổng Giám đốc (Giám đốc) DN quy định phù hợp với luật pháp, yêu cầu quản lý, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn tài sản.

Trên đây là quy định về lập và ký chứng từ kế toán theo thông tư 200. Nếu doanh nghiệp bạn áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC có thể tham khảo thêm các bài viết:

Văn bản kế toán chúc bạn thành công!

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *