Mẫu số 05 – VT theo thông tư 200

Mẫu số 05 – VT theo thông tư 200

Mẫu số 05 – VT được Bộ tài chính ban hành kèm theo thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn các kế toán trong doanh nghiệp lập biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa. Dưới đây vanbanketoan.com sẽ hướng dẫn cách ghi chi tiết từng cột, mục và trách nhiệm ghi mẫu 05 – VT

>>>Xem thêm: Biên bản giao nhận tài sản cố định mẫu 01–TSCĐ thông tư 200

1. Mục đích của mẫu số 05 – VT

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thừa, thiếu và ghi sổ kế toán. học kế toán tổng hợp ở đâu

2. Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Tải bản mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa file word: Mẫu số 05 – VT

3. Phương pháp lập biên bản kiểm kê và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê. Ban kiểm kê gồm Trưởng ban và các uỷ viên.    ke toan san xuat

Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bản riêng.

Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá được kiêm kê tại kho. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá (tuỳ theo quy định của đơn vị để ghi đơn giá cho phù hợp).    hạch toán về kế toán sản xuất

Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo sổ kế toán.

Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo kết quả kiểm kê.  tài liệu kế toán sản xuất

Nếu thừa so với sổ kế toán (cột 2, 3) ghi vào cột 6, 7, nếu thiếu ghi vào cột 8, 9.

Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:    kế toán sản xuất và tính giá thành

– Tốt 100% ghi vào cột 10.

– Kém phẩm chất ghi vào cột 11.    

– Mất phẩm chất ghi vào cột 12.

Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh lệch này.

Biên bản được lập thành 2 bản: học nguyên lý kế toán ở đâu tại hà nội

– 1 bản phòng kế toán lưu.

– 1 bản thủ kho lưu.  kế toán quá trình sản xuất

Sau khi lập xong biên bản, trưởng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán trưởng cùng ký vào biên bản (ghi rõ họ tên).

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Tham khảo thêm: học kế toán thực tế ở đâu hà nội

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *