Thông tư 200

Mẫu 04 – VT Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200

Mẫu số 04 – VT Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ được Bộ tài chính ban hành kèm theo thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn các kế toán trong doanh nghiệp lập phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ. Dưới đây vanbanketoan.com sẽ hướng dẫn cách ghi chi tiết từng cột, mục và trách nhiệm ghi mẫu 04 – VT.

1. Mục đích của mẫu số 04 – VT

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ là mẫu phiếu báo về số lượng vật tư còn lại của doanh nghiệp, dùng để theo dõi số lượng vật tư của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu được dùng để làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng của vật tư và ghi sổ kế toán. Mẫu phiếu báo nêu rõ thông tin tên, nhãn hiệu của vật tư, số lượng còn lại, lý do số vật tư còn lại trong cuối kỳ.

2. Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Mẫu 04 vtTải mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ: Tại đây

3. Hướng dẫn cách lập phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ.

 Góc bên trái của phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), tên bộ phận. Ghi rõ tháng năm của ngày lập bảng. Ghi tên của bộ phận sử dụng.

Căn cứ các mục có trong bảng, gồm 6 cột được chia theo 4 cột đầu theo thứ tự A,B,C,D, cột tiếp theo đề mục 1 và cột cuối cùng với đề mục E. Khoá học lập và kiểm soát báo cáo tài chính

Cột B hạch toán về tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất , vật tư còn lại trong kỳ.

Cột C là mã số của vật tư.

Cột D là đơn vị tính của vật tư.

Cột 1 là số lượng mà vật tư còn lại trong kho theo kỳ.

Cột E là hàng mục kế toán đánh giá nên tiếp tục sử dụng vật tư hay trả lại sản phẩm.

– Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:

+ Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 – VT) và nộp lại kho.

+ Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.

– Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên: học kế toán thực tế tại hà nội

+ 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);

+ 1 bản giao cho phòng kế toán.

Trên đây là bài viết hướng dẫn phương pháp sử dụng mẫu 04 – VT phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

Chúc các kế toán thành công!

>>> Xem thêm: học kế toán tổng hợp ở đâu

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *