Phương pháp tính giá

Ý nghĩa phương pháp tính giá

Tính giá là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của phương pháp tính giá cùng nguyên tắc, trình tự tính giá, các mô hình tính giá cơ bản sẽ được trình bày trong bài viết dưới đây. Các ban cùng tham khảo nhé.

Xem thêm bài viết: Mẫu 02-BH Thẻ quấy hàng theo thông tư 200

1. Khái niệm tính giá

 • Tính giá là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự hình thành và phát triển chi phí có liên quan đến từng loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ
 • Tính giá là phương pháp dùng thước đo giá trị để biểu hiện các loại tài sản khác nhau nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho quan lý để thực hiện các phương pháp khác của hạch toán kế toán
 • Tính giá là việc xác định giá trị ghi sổ của các đối tượng kế toán
 • Nội dung phương pháp tính giá được thể hiện cụ thể qua hình thức biểu hiện của n là sổ (bảng) tính giá và trình tự tính giá
 • Sổ (bảng) tính giá được sử dụng để tổng hợp chi phí cấu thành giá của từng loại tài sản (đối tượng tính giá) trong đơn vị làm cơ sở để xác định đúng đắn giá trị tài sản được hình thành
 • Trình tự tính giá là những bước công việc được sắp xếp theo một trình tự nhất định để tiến hành tính giá tài sản hình thành

2. Ý nghĩa của phương pháp tính giá

 • Đảm bảo theo dõi , tính toán được các đối tượng của hạch toán kế toán
 • Có thể tính toán chính xác chi phí từ đó xác định được hiệu quả sản xuất kinh doanh
 • Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp
 • Xác định được nội dung chi phí cấu thành giá của từng đối tượng cần tính giá tại thời điểm tính giá học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu
 • Tính giá tài sản thống nhất, theo một trình tự khoa học, xác định giá các đối tượng tính giá một cách khách quan, trung thực
 • Kiểm tra giám sát được những hoạt động và những chi phí mà đơn vị đã chi ra để tạo nên tài sản của đơn vị, giúp quản lý có hiệu quả các chi phí đã bỏ ra

3. Nguyên tắc và trình tự tính giá

3.1. Yêu cầu tính giá

 • Chính xác: giá trị của tài sản được tính phải phù hợp với giá thị trường, với chất lượng, số lượng của tài sản
 • Thống nhất: nhằm đảm bảo đánh giá đúng hiệu quả kinh tế giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế ở từng thời kỳ khác nhau học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

3.2. Nguyên tắc tính giá

Nguyên tắc 1: Xác định đối tượng tính giá phù hợp

 • Đối tượng tính giá cần phải phù hợp với đối tượng mua, sản xuất, tiêu thụ
 • Đối tượng tính giá có thể là từng loại vật tư, hàng hóa, tài sản mua vào, sản phẩm, dịch vụ…
 • Tùy theo yêu cầu quản lý và nhu cầu về thông tin kế toán mà đối tượng tính giá có thể được mở rộng hoặc thu hẹp khoá học kế toán hành chính sự nghiệp

Nguyên tắc 2: Phân loại chi phí hợp lý

Căn cứ trên lĩnh vực phát sinh chi phí: học kế toán thực hành ở tphcm

 • Chi phí thu mua
 • Chi phí sản xuất
 • Chi phí bán hàng
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp

Căn cứ trên quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất

 • Biến phí: là các chi phí có tổng số biến đổi tỷ lệ thuận với số lượng sản phẩm sản xuất
 • Định phí: Là chi phí có tổng số không thay đổi khi số lượng sản phẩm sản xuất thay đổi trong phạm vi công suất thiết kế

Nguyên tắc 3: Lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thích hợp

 • Đối với từng chi phí có liên quan trực tiếp đến nhiều đối tượng tính giá nhưng không thể tách riêng ra được cho từng đối tượng, phải tiến hành phân bổ chi phí đó cho từng đối tượng theo các tiêu thức phân bổ thích hợp
 • Chi phí phân bổ cho từng đối tượng = (Tổng chi phí cần phân bổ/Tổng tiêu thức phân bổ) x Tiêu thức phân bổ của từng đối tượng

3.3. Các mô hình tính giá cơ bản

Tính giá tài sản mua vào (Vật liệu, công cụ dụng cụ, TSCĐ…)

Bước 1: Xác định giá mua ghi trên hóa đơn người bán học logistics ở đâu tốt tại tphcm

Bước 2: Tập hợp toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình mua

Bước 3: Tổng hợp chi phí và tính ra giá ban đầu của tài sản

Tổng giá trị tài sản mua = Gía hóa đơn + Chi phí thu mua + Các khoản thuế không hoàn lại (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt) – Giảm giá, chiết khấu thương mại hàng mua

Giá đơn vị tài sản mua = Tổng giá trị tài sản mua/Số lượng tài sản mua

Mô tình tính giá sản phẩm, dịch vụ sản xuất

Bước 1: Tập hợp các chi phí trực tiếp (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp) liên quan đến từng đối tượng tính giá

Bước 2: Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung cho các đối tượng tính giá

Chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng đối tượng = (Tổng chi phí sản xuất chung/ Tổng tiêu thức phân bổ) x Tiêu thức phân bổ của từng đối tượng

Bước 3: Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

Bước 4: Tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm

Tổng giá thành sản phẩm = Giá trị SPDD đầu kỳ + CPSX phát sinh trong kỳ – Giá trị SPDD cuối kỳ

Giá thành đơn vị sản phẩm = Tổng giá thành sản phẩm/ Số lượng sản phẩm hoàn thành

Mô hình tính giá gốc sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ và vật tư xuất dùng cho sản xuất kinh doanh

Bước 1: Xác định số lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ theo từng loại, số lượng vật liệu, công cụ đã xuất dùng cho sản xuất kinh doanh.

Bước 2: Xác định giá đơn vị của từng loại hàng xuất bán, xuất dùng

 • Sản phẩm, dịch vụ: giá đơn vọ là giá thành sản xuất
 • Hàng hóa: giá đơn vị là đơn giá mua học khóa kế toán ngắn hạn ở đâu
 • Vật tư xuất dùng: giá đơn vị là giá thực tế xuất kho
 • Để xác định giá đơn vị của hàng xuất bán, vật tư xuất dùng có thể sử dụng một trong 4 phương pháp: Phương pháp giá đơn vị bình quân, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, giá thực tế đích danh.

Phương pháp giá đơn vị bình quân

 • Giá trị hàng hóa tồn kho xuất được xác định trên cơ cở số lượng hàng tồn kho xuất nhân với giá đơn vị bình quân
 • Giá đơn vị bình quân cả kỳ = giá thực tế vật tư tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ / Số lượng thực tế vật tư tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ

Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)

Số vật tư nào nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng số hàng xuất. Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập sau cùng

Phương pháp này thích hợp trong trường hợp giá cả ổn định và có xu hướng giảm.

Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIPO)

Giả định những vật tư mua sau cùng sẽ được xuất trước tiên, lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập, trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập đầu tiền.

Phương pháp giá thực tế đích danh

Giá vật tư, hàng hóa xuất kho được tính trên cơ sở số lượng vật tư xuất kho và đơn giá thực tế nhập kho của chính lô vật tư xuất kho đó

Phương pháp này thường được áp dụng với vật tư có giá trị cao và có tính tách biệt

Bước 3: phân  bổ chi phí thu mua hàng tiêu thụ (kinh doanh thương mại) theo tiêu thức phù hợp (số lượng, khối lượng, doanh thu, trị giá mua…) học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Bước 4: Nhân số lượng sản phẩm, hàng hóa xuất bán, vật tư xuất dùng với giá đơn vị từng loại tương ứng.

Với kinh doanh thương mại thì cộng thêm chi phí thu mua phân bổ hàng hóa tiêu thụ

Giá trị vật tư xuất (Chi phí vật tư) = Số lượng vật tư xuất x giá đơn vị vật tư xuất

Giá trị sản phẩm, hàng hóa xuất bán (giá vốn) = Số lượng sản phẩm, hàng hóa xuất bán x giá đơn vị sản phẩm, hàng hóa xuất bán

Tham khảo ngay: học kế toán thực tế ở đâu tphcm

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *