chi-phi-nhan-cong-trong-xay-dung

Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng

Chi phí nhân công trong doanh nghiệp xây dựng thì xử lý như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Văn bản kế toán về cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng

1. Thuê công ty khác làm thầu phụ (có tư cách pháp nhân)

*Bộ chứng từ bao gồm:

*Cách hạch toán :

Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 627/622

Có TK 331

Khi Thanh toán:

Nợ TK 331

Có TK 111,112

*Ưu điểm:

 • Công ty không phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Công ty không phải đóng bảo hiểm. quyết định nghỉ việc

*Nhược điểm: 

 • Chi phí lớn ( do công ty bên kia sẽ phải nộp thuế GTGT 10%, thuế TNDN 20%).

2. Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công ( Là cá nhân kinh doanh )

* Bộ chứng từ bao gồm: học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

 • Hợp đồng giao thầu
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng
 • Biên bản thanh lý hợp đồng Chứng từ thanh toán hợp lệ
 • Chứng minh nhân dân
 • Hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp

* Cách hạch toán :

Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 627/622

Có TK 331

Khi Thanh toán: sku

Nợ TK 331

Có TK 111,112

* Ưu điểm: Không phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Không phải đóng bảo hiểm.

* Nhược điểm: Cá nhân phải đăng ký kinh doanh. Cá nhân phải đóng thuế 7% ( Trong đó thuế GTGT là 5%, thuế TNCN là 2%).

3. Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công ( Không kinh doanh )

chi-phi-nhan-cong-trong-xay-dung

* Bộ chứng từ bao gồm:

 • Hợp đồng giao thầu
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng
 • Biên bản thanh lý hợp đồng
 • Chứng từ thanh toán hợp lệ
 • Chứng minh nhân dân học kế toán tổng hợp online
 • Kê khai và nộp thuế TNCN 10% cho mỗi lần thanh toán
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

* Cách hạch toán:

Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 627/622

Có TK 3388

Trích thuế TNCN 10%:

Nợ TK 3388

Có TK 3335

Khi Thanh toán:

Nợ TK 3388

Có TK 111,112

*Ưu điểm:

 • Không phải đóng bảo hiểm.
 • Không phải xuất hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp ( Căn cứ Khoản 1, Điều 13, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in quy định:
 • Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế KHÔNG cấp hóa đơn.”)

* Nhược điểm:

 • Phải đóng thuế TNCN 10%.
 • Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

4. Ký hợp đồng lao động với từng cá nhân (Dưới 1 tháng)

* Bộ chứng từ bao gồm:

 • Hợp đồng lao động
 • Bảng chấm công
 • Bảng Lương Chứng từ thanh toán hợp lệ
 • Chứng minh nhân dân
 • Trích thuế TNCN 10% ( Đối với thu nhập trên 2 triệu đồng/1 tháng)
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN ( Nếu Có )

* Cách hạch toán :

Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 622

Có TK 334

Trích thuế TNCN 10% (nếu có):

Nợ TK 334

Có TK 3335

Khi Thanh toán:

Nợ TK 334

 Có TK 111,112

Lưu ý: Nếu không muốn trích thuế TNCN 10% thì cá nhân đó phải làm cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC với điều kiện: Chỉ có thu nhập duy nhất tại 1 nơi và có MST cá nhân tại thời điểm cam kết.

* Ưu điểm:

 • Không phải đóng bảo hiểm.
 • Không phải đóng thuế TNCN nếu thỏa mãn điều kiện trên.

* Nhược điểm:

 • Hợp đồng chỉ ký tối đa được 2 lần trong 1 năm.
 • Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

5. Ký hợp đồng lao động với từng cá nhân ( Từ 1 tháng trở lên )

* Bộ chứng từ bao gồm:

 • Hợp đồng lao động
 • Bảng chấm công
 • Bảng Lương
 • Chứng từ thanh toán hợp lệ
 • Chứng minh nhân dân Cách hạch toán :

Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 622

Có TK 334

Trích bảo hiểm xã hội:

Nợ TK 622,334

Có TK 338

Trích thuế TNCN 10% (nếu có):

Nợ TK 334

Có TK 3335

Khi Thanh toán:

Nợ TK 334

Có TK 111,112

* Ưu điểm:

 • Không phải ký hợp đồng nhiều lần.

* Nhược điểm:

 • Phải đóng bảo hiểm mức 32% cho công nhân (Doanh nghiệp chịu 21.5%, công nhân chịu 10.5%).
 • Phải quyết toán thuế cho cá nhân.
 • Phải trích thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.

>>Tham khảo ngay: Học kế toán thực hành tổng hợp ở đâu tốt nhất

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *