thông tư 200

Ưu điểm của thông tư 200

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 bởi Bộ Tài Chính ngày thay thế các quyết định cũ không còn phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội cũng như các thông lệ kế toán toán quốc tế. Cùng tìm hiểu những ưu điểm của thông tư 200 đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam

Xem thêm: Sự khác biệt giữa thông tư 200 với quyết định 15

1. Ưu điểm của thông tư 200 đối với các doanh nghiệp

 • Hoàn thiện công tác thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
 • Tối đa các nội dung của chuẩn mực kế toán quốc tế trên nguyên tắc không trái với luật kế toán như:
 • Cập nhật các IFRIC 13, IFRIC 15, các chuẩn mực về lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 3, 10, 15, các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) 16, 36, 39, 40,…
 • Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành bởi Bộ Tài Chính đã đưa ra các hướng dẫn chi tiết về chế độ kế toán thực hiện trong doanh nghiệp thông qua hướng dẫn chi tiết các bút toán đối với các giao dịch kinh tế chủ yếu diễn ra ở doanh nghiệp nên học kế toán ở đâu tốt nhất tphcm
 • Giúp doanh nghiệp phân biệt rõ mục đích hạch toán kế toán và mục đích thuế, tách biệt kỹ thuật ghi chép kế toán, trình bày báo cáo tài chính, bổ sung thêm các quy định mới về xây dựng nguyên tắc kế toán và báo cáo tài chính khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục
 • Đơn giản hóa các biểu mẫu, nội dung kê khai nộp thuế, giảm thiểu số lần kê khai nộp thuế
 • Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không phải tuân thủ theo một quy chuẩn nhất định mà doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp nhưng cần phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, minh bạch và đầy đủ về các giao dịch kinh tế 
 • Kế toán không được tiếp tục sử dụng khái niệm chênh lệch vĩnh viễn để phân biệt với chênh lệch tạm thời khi xác định thuế thu nhập hoãn lại do thời gian thu hồi tài sản hoặc thanh toán nợ phải trả cũng như thời gian để khấu trừ tài sản và nợ phải trả đó vào thu nhập chịu thuế hữu hạn. khóa học kế toán tổng hợp thực hành nâng cao

2. Hạn chế của thông tư 200

Ngoài những lợi ích mà doanh nghiệp nhận được khi áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC vẫn còn tồn tại những hạn chế học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội

 • Thông tư 200 được ban hành với nhiều điểm mới nhưng chế độ kế toán được áp dụng ngay luôn vào quy 1 của năm 2015 nên việc áp dụng vào các doanh nghiệp quá gấp
 • Trong thời gian cuối năm 2014 tới đầu năm 2015 các doanh nghiệp còn phải tập trung vào việc báo cáo tài chính cuối năm và làm việc với kiểm toán, không có nhiều thời gian cho việc cập nhật các chính sách, chế độ kế toán mới.
 • Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều sử dụng các phần mềm kế toán cho các công tác kế toán nên sẽ gặp phải khó khăn trong việc cập nhật và nâng cấp hệ thống tài khoản, mẫu báo cáo theo quy định mới của thông tư 200
 • Hiện tại còn có sự khác biệt giữa chế độ kế toán và cách tính toán của cơ quan thuế nên các doanh nghiệp cần chú ý khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng phần vốn đối với ngoại tệ

thông tư 200

3. Giải pháp đặt ra

 • Tăng cường đào tạo đội ngũ kế toán viên dựa trên các nguyên tắc cùng chuẩn mực kế toán, dựa trên kinh nghiệm thực tế, các bài tập tình huống sẽ cho kết quả kế toán tốt hơn khóa học phân tích báo cáo tài chính
 • Kế toán viên cần tuân thủ và chấp hành đúng các quy tắc chuẩn mực kế toán và Luật kế toán một cách triệt để trong thực tiễn
 • Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trong đó là các luật, nghị định và những thông tư hướng dẫn nghị định tránh nội dung mâu thuẫn với chuẩn mực báo cáo tài chính
 • Khi ban hành các Luật, Nghị định và thông tư hướng dẫn nghị định cần lưu ý những vấn đề liên quan tránh để xung đột về quan điểm và nội dung có liên quan các quy định trong chuẩn mực báo cáo tài chính
 • Tăng cường khuyến khích tranh luận chuyên môn qua các tình huống thực tế trong các chương trình đào tạo kế toán và chú trọng công tác nghiên cứu kế toán trong thực tiễn.

Trên đây Văn bản kế toán thông tin đến các bạn những hạn chế và ưu điểm của thông tư 200/2014/TT-BTC đối với doanh nghiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Tìm hiểu thêm các điểm mới của Thông tư 200 qua bài viết: Điểm mới trong thông tư 200/2014/TT-BTC

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

4.2/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *