Tổng hợp văn bản pháp luật về thuế xuất nhập khẩu

Tổng hợp văn bản pháp luật hiện hành về thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Nếu doanh nghiệp bạn công tác có sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế xuất nhập khẩu thì cần phải nắm được những văn bản này. Dưới đây Văn bản kế toán sẽ tổng hợp văn bản pháp luật hiện hành về thuế xuất nhập khẩu để các bạn tiện cho việc tra cứu

Thuế xuất nhập khẩu

Xem thêm: Tổng hợp các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Văn bản luật quy định về thuế xuất nhập khẩu

 • Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016;
 • Luật Hải quan số 4/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; tuyển dụng chuyên viên c&b
 • Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và Luật Quản lý thuế;
 • Luật số 106/2016/QH13 ngày 6 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế; nghề nhân sự

Nghị định quy định về thuế xuất nhập khẩu

 • Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi);
 • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
 • Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; lop hoc ke toan truong
 • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế; học thực hành kế toán ở đâu
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
 • Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;

Thông tư quy định về thuế xuất nhập khẩu

– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

– Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; khóa học c&b

– Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Trên đây là tổng hợp văn bản pháp luật hiện hành về thuế xuất nhập khẩu. Mong rằng với chia sẻ của Văn bản kế toán sẽ hữu ích với các bạn trong việc tra cứu thông tin luật thuế phục vụ công việc của mình

Xem thêm: Tổng hợp văn bản pháp luật hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt

Để có đủ kiến thức để làm kế toán thực tế các bạn nên theo một khóa học kế toán tổng hợp thực hành. Tham khảo bài viết Học kế toán thực hành ở đâu tốt để lựa chọn được địa chỉ đào tạo kế toán uy tín

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *