Văn bản pháp luật hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt

Tổng hợp văn bản pháp luật hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Là kế toán bạn phải nắm được những văn bản pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt nào còn hiệu lực và hết hiệu lực. Dưới đây Văn bản kế toán sẽ tổng hợp lại để các bạn tiện tra cứu

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

– Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

– Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB;

– Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế;

– Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế; cách xây dựng thương hiệu tuyển dụng

– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

– Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Xem thêm: Tổng hợp các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định về thuế tiêu thụ đặc biệt

– Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TTĐB và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB;

– Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật số 106/2016/QH13;

– Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/201 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TTĐB và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

– Nghị định số 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Thông tư hướng dẫn luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

– Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB; 

– Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế; học quản lý nhân sự

– Thông tư 20/2017/TT-BTC ngày 6/3/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư Thông tư số 195/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC; khóa học thanh toán quốc tế chuyên sâu

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

– Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số thông tư hướng dẫn về thuế và quản lý thuế;

– Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ;

– Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trên đây là tổng hợp văn bản pháp luật hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt. Mong rằng với chia sẻ của Văn bản kế toán sẽ hữu ích với các bạn trong việc tra cứu thông tin luật thuế phục vụ công việc của mình

Xem thêm: Biểu thuế suất Thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Để có đủ kiến thức để làm kế toán thực tế các bạn nên theo một khóa học kế toán tổng hợp thực hành. Tham khảo bài viết Học kế toán thực hành ở đâu tốt Hà Nội để lựa chọn được địa chỉ đào tạo kế toán uy tín

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *