Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng hợp các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức, công ty kinh doanh, dịch vụ đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Dưới đây Văn bản kế toán chia sẻ các văn bản về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Xem thêm: Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Các văn bản luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

  • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
  • Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008;
  • Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế;
  • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Dưới đây là những nghị định hướng dẫn luật thuế TNDN vẫn còn hiệu lực tới thời điểm hiện tại

  • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008; khóa học trưởng phòng nhân sự
  • Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế;
  • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật số 71/2014/QH13;
  • Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; khóa học thanh toán quốc tế tại tphcm
  • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
  • Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ; hoc nhan su

Thông tư hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế, quản lý thuế và hóa đơn, chứng từ;

– Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP;

– Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/201 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC;

– Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu hao tài sản cố định;

– Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 147/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính;

– Thông tư 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

– Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

– Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

– Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, liên quan đến thuế thuế thu nhập doanh nghiệp còn một số văn bản pháp luật khác được dẫn chiếu cụ thể trong nội dung các văn bản pháp quy nêu trên về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ các văn bản quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Mong rằng với chia sẻ của Văn bản kế toán sẽ hữu ích với các bạn trong việc tra cứu thông tin luật thuế phục vụ công việc của mình

Xem thêm: Những quy định về luật thuế thu nhập cá nhân 2019

Để có đủ kiến thức để làm kế toán thực tế các bạn nên theo một khóa học kế toán tổng hợp thực hành. Tham khảo bài viết Học kế toán thực hành tổng hợp ở đâu tốt để lựa chọn được địa chỉ đào tạo kế toán uy tín

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *