Văn bản pháp lý về quản lý thuế

Tất tần tật các văn bản pháp lý về quản lý thuế

Có những văn bản pháp lý nào quy định về quản lý thuế? Những văn bản nào vẫn còn hiệu lực thi hành cho tới hiện tại? Dưới đây Văn bản kế toán chia sẻ cho các bạn tất tần tật các văn bản pháp lý về quản lý thuế

Tổng hợp các văn bản pháp lý về quản lý thuế

Loại văn bản

Tên văn bản

Quy định

Ngày ban hành

Luật quản lý thuế

 

 

 

 

Luật số 78/2006/QH11 Luật quản lý thuế 29/11/2006
Luật số 21/2012/QH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11

20/11/2012
Luật số 71/2014/QH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế khóa học xây dựng thương hiệu tuyển dụng

26/11/2014
Luật số 106/2016/QH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế

01/07/2016

(Có hiệu lực)

Luật số: 15/2012/QH13

Luật Xử lý vi phạm hành chính

20/6/2012

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về quẩn lý thuế

 

 

 

 

 

 

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế nghiệp vụ thanh toán quốc tế

22/7/2013
Nghị định số 129/2013/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

16/10/2013
Nghị định số 109/2013/NĐ-CP

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn

24/9/2013
Nghị định số 49/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn

27/5/2016
Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

1/10/2014
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành Luật số 71/2014/QH13

12/2/2015
Nghị định số 100/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế khóa học hành chính văn phòng tại tphcm

01/7/2016

Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn về quản lý thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

06/11/2013
Thông tư số 166/2013/TT-BTC

Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

15/11/2013
Thông tư số 215/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành quyết định hành chính thuế

31/12/2013
Thông tư số 119/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế, quản lý thuế và hóa đơn, chứng từ;

25/8/2014
Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP

10/10/2014
Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

27/2/2015
Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về đăng ký thuế

28/6/2016
Thông tư số 130/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế

12/8/2016

Thông tư số 06/2017/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC khóa học quản trị nhân sự

20/01/2017
Thông tư 79/2017/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

28/4/2017
Thông tư 93/2017/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

19/9/2017

Trên đây Văn bản kế toán đã giúp các bạn hệ thống lại các văn bản pháp lý về quản lý thuế trong đó có Luật quản lý thuế, Nghị định của chính phủ hướng dẫn về luật quản lý thuế và Thông tư của Bộ tài chính. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc!

Xem thêm bài viết: Hệ thống sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *