So sánh mức phạt khai thuế tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP và Thông tư 66/2013/TT-BTC

So sánh mức phạt khai thuế tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP và Thông tư 66/2013/TT-BTC

Trong bài viết của dưới đây Văn bản kế toán sẽ đưa ra những so sánh mức phạt khai thuế tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP và Thông tư 66/2013/TT-BTC

Văn bản quy định: 

  • Thông tư 66/2013/TT-BTC Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế
  • Nghị định 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

>> Học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất

So sánh mức phạt khai thuế tại NĐ 125/2020/NĐ-CP và TT 66/2013/TT-BTC

SỐ NGÀY CHẬM NỘP MỨC CŨ (TT166/2013) MỨC MỚI (NĐ125/2020)
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo Phạt cảnh cáo
Nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày 700.000 VNĐ. Nếu giảm nhẹ: 400.000 VNĐ. Nếu tăng nặng: 1.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ – 5.000.000 VNĐ
Nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày 1.400.000 VNĐ. Nếu giảm nhẹ: 800.000 VNĐ. Nếu tăng nặng: 2.000.000 VNĐ
Nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày 2.100.000 VNĐ. Nếu giảm nhẹ: 1.200.000 VNĐ. Nếu tăng nặng: 3.000.000 VNĐ
Nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày 2.800.000 VNĐ. Nếu giảm nhẹ: 1.600.000 VNĐ. Nếu tăng nặng: 4.000.000 VNĐ Thay đổi khung thời gian và quy định dưới
– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày 3.500.000 VNĐ. Nếu giảm nhẹ: 2.000.000 VNĐ. Nếu tăng nặng: 5.000.000 VNĐ mẫu phiếu thu
– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
– Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày 5.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ
– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày 8.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ
– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
– Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thanh toán tt
– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước 15.000.000 VNĐ – 25.000.000 VNĐ

Xem thêm các bài viết:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *