quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) – Kiến Thức Cần Biết

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là trách nhiệm của bất kỳ cá nhân nào có thu nhập chịu thuế phải nộp cho nhà nước mỗi năm. Tuy nhiên có thể có nhiều bạn vẫn chưa biết cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Bài viết dưới đây Văn bản kế toán sẽ hướng dẫn bạn quyết toán TNCN một cách nhanh nhất.

1. Quyết toán thuế là gì?

Quyết toán thuế là việc xem xét lại tất cả tính hợp lệ đầy đủ của các số liệu thuế của một tổ chức. Quyết toán thuế giúp doanh nghiệp xác định các loại thuế phải nộp. Vì vậy, đây là một nhiệm vụ mà tất cả các công ty phải làm.

#Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là quá trình tính và nộp thuế TNCN,cho cơ quan thuế sau khi kết thúc năm tài chính hoặc hoàn thành việc chuyển đổi thu nhập từ năm tài chính này sang năm mới.Việc hoàn thành thuế TNCN được thực hiện bởi các cá nhân có thu nhập chịu thuế, bao gồm tiền lương,tiền lãi,tiền thưởng tiền thuê nhà,tiền thuê nhà,và các nguồn thu nhập khác.

#Quyết toán thuế TNCN để làm gì

Các cá nhân phải hoàn thành quyết toán thuế của mình để đảm bảo rằng họ đã thanh toán tất cả các khoản thuế theo yêu cầu của pháp luật và để tránh phải trả tiền phạt hoặc tiền lãi do vi phạm thuế.

Quyết toán thuế TNCN còn giúp cá nhân xác minh thu nhập và các khoản giảm trừ đảm bảo tính chính xác, tránh bị phạt do tính sai thuế.

Ngoài ra, Quyết toán thuế TNCN cung cấp cho cơ quan thuế những thông tin quan trọng về số thuế đã nộp và các khoản khấu trừ được sử dụng. Các thông tin này giúp cơ quan thuế kiểm tra, xác minh tính chính xác của các khoản thuế đã nộp và ngăn chặn các hành vi trốn thuế, khai thuế không đúng quy định.

#Thời hạn quyết toán thuế TNCN

Hạn quyết toán Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam là ngày 31 tháng 3 hàng năm. Điều này có nghĩa là tất cả các đối tượng nộp thuế TNCN phải hoàn thành quyết toán thuế TNCN và nộp các khoản thuế phải nộp trước ngày 31 tháng 3 của năm tài chính. Việc không hoàn thành quyết toán thuế TNCN trong hạn thời gian này có thể dẫn đến các khoản tiền phạt theo luật định và tiền lãi chậm nộp.

2. Đối tượng phải trực tiếp thực hiện quyết toán thuế TNCN

Cá nhân làm quyết toán thuế TNCN là người có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

– Cư dân nhận thu nhập từ tiền lương,tiền công nếu có số thuế phải nộp thì phải làm quyết toán thuế.

– Những người đã nộp thừa tiền thuế có nhu cầu đề nghị hoàn lại hoặc bù trừ trong kỳ tính thuế tiếp theo.

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công,tiền lương đang được xét giảm thuế do thiên tai,tai nạn,hỏa hoạn,bệnh nan y.

– Người nước ngoài cư trú khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Việt Nam phải nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Lưu ý: Người có thu nhập từ tiền lương,tiền công ký hợp đồng làm việc trên 3 tháng trong đơn vị nhưng trong năm có thêm thu nhập định kỳ ở nơi khác mà mức thu nhập bình quân tháng trên 10 triệu đồng thì không phải quyết toán thuế nếu Công ty trả thu nhập khấu trừ thuế khấu trừ 10%.

3. Tầm quan trọng của việc quyết toán thuế TNCN

Hoàn thành việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho thấy việc tuân thủ luật thuế; mặt khác  cũng mang lại lợi ích cho cá nhân. Quyết toán thuế TNCN hợp lý để không bị xử phạt hành chính. Đối với những cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế nhưng không khai và quyết toán thuế đúng hạn. Nếu bị cơ quan thuế phát hiện sẽ bị xử phạt hành chính. Không ai muốn vừa nộp thuế TNCN và vừa bị mất tiền phạt. Do đó, việc quyết toán thuế TNCN đầu tiên là giúp các cá nhân đáp ứng các nghĩa vụ của họ đối với nhà nước.

Thứ hai, quyết toán thuế TNCN có thể giúp bạn thu hồi các khoản thuế đã nộp thừa. Bởi vì những người đã nộp thừa tiền thuế nhưng không khai và hoàn thành quyết toán thuế đúng hạn thì Thuế nộp thừa sẽ không được hoàn lại. Ngoài ra, quy tắc thanh lý sẽ không áp dụng cho kỳ khai thuế tiếp theo..

4. Quy trình quyết toán thuế TNCN

Quy trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

– Thu thập thông tin, tài liệu về thu nhập: Bao gồm các tài liệu như hợp đồng lao động, tiền thưởng,tiền lương,bảo hiểm y tế,bảo hiểm xã hội,thu nhập kinh doanh,đầu tư…

– Tính thu nhập chịu thuế: Căn cứ thông tin thu thập được,tính tổng thu nhập chịu thuế trong năm,gồm cả thu nhập chịu thuế tính đến tháng cuối cùng năm.

– Tính thuế TNCN: Sử dụng công thức thuế TNCN và các khoản khấu trừ để tính số thuế phải nộp.

– Tính số thuế đã nộp trong năm: Cộng tổng số thuế đã nộp trong năm để tính số thuế còn nộp.

– So sánh số thuế phải nộp với số thuế nộp:Nếu số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã nộp thì người nộp thuế phải nộp thêm phần chênh lệch. Nếu số tiền thuế đã nộp nhiều hơn số tiền phải nộp thì người nộp thuế được hoàn lại số tiền nộp thừa.

– Hoàn thiện các thông tin trong mẫu tờ quyết toán thuế TNCN và nộp cho cơ quan thuế:Sau khi tính xong, người nộp thuế hoàn thiện tờ khai quyết toán thuế TNCN và nộp cho cơ quan thuế.

5. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Hồ sơ quyết toán Thuế thu nhập cá nhân là tài liệu chứa thông tin về thu nhập cá nhân, các khoản khấu trừ, nghĩa vụ thuế và số thuế phải nộp cho năm tính thuế trước đó. Hồ sơ này nộp cho cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục nộp thuế cá nhân.

Cụ thể,hồ sơ quyết toán thuế TNCN có các thông tin sau:

– Kê khai thu nhập chịu thuế: Kê khai thu nhập của người nộp thuế bao gồm thu nhập chịu thuế và không chịu thuế;

– Danh sách các khoản giảm trừ thuế: Liệt kê rõ về các khoản giảm trừ thuế như giảm trừ gia cảnh, giảm trừ con cái và giảm trừ người phụ thuộc và các khoản giảm trừ khác.

– Danh sách các khoản được miễn/giảm thuế: Liệt kê các khoản được miễn/giảm thuế, bao gồm miễn thuế,giảm thuế do hoàn thuế,giảm thuế do khấu trừ và các khoản giảm thuế khác;

– Bảng tổng hợp nghĩa vụ thuế: Liệt kê các nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, bao gồm thuế thu nhập và tiền phạt, và tiền lãi nghĩa vụ thuế.

– Phiếu thu: khi người nộp thuế phải nộp thêm tiền thuế;

– Giấy xác nhận hoàn thuế: Trường hợp người nộp thuế thuộc diện được hoàn thuế.

Ngoài ra, tài liệu thuế TNCN cuối cùng phải bao gồm tài liệu và bằng chứng về thu nhập, các khoản khấu trừ và nghĩa vụ thuế. Vì vậy, khi lập hồ sơ tài chính thuế TNCN, người nộp thuế phải lưu trữ, sắp xếp các chứng từ này một cách đầy đủ, rõ ràng và chính xác.

6. Cách tính quyết toán thuế TNCN

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân:

Thuế thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = thu nhập chịu thuế x thuế suất

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế = thu nhập chịu thuế – khoản khấu trừ

Thu nhập chịu thuế được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế = tổng thu nhập – khoản được miễn thuế

Do đó, tùy từng đối tượng mà người nộp thuế áp dụng các cách tính thuế sau: Hiện có ba phương pháp tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công áp dụng cho ba đối tượng khác nhau.

Đặc biệt:

– Tính theo lũy tiến từng phần: Dành cho cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

– Khấu trừ 10%: áp dụng nếu có ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động.

– Khấu trừ 20%: áp dụng cho người không cư trú, thường là người nước ngoài. Do đó, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền công là tổng các loại thuế được tính cho từng khung thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập chịu thuế của bậc thu nhập nhân với thuế suất áp dụng đối với bậc thu nhập đó.

quyết toán thuế online

>>> Xem thêm: Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Ở Đâu Tốt Nhất

7. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

7.1. Tự quyết toán thuế TNCN

#Khi nào cá nhân phải tự quyết toán thuế TNCN

– Cá nhân đủ điều kiện được ủy quyền được khấu trừ thuế TNCN từ tổ chức trả thu nhập thì không được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi, huỷ bỏ Phiếu khấu trừ đã cấp cho cá nhân).

– Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công có hợp đồng làm việc từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức nhưng không làm việc tại tổ chức này tại thời điểm ủy quyền quyết toán thuế.

– Người có thu nhập là tiền lương có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với cùng một công ty và hiện tại thu nhập chưa khấu trừ, hoặc khai thiếu số thuế khấu trừ (bao gồm cả trường hợp chưa khấu trừ, chưa thực hiện khấu trừ, chưa thực hiện khấu trừ).

– Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nhiều nơi có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

– Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai được áp dụng thuế suất khấu trừ 10% (dù chỉ có một nguồn thu nhập vãng lai).

– Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế.

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện được giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, ốm đau không được duyệt khai thuế mà cá nhân phải trực tiếp khai thuế kèm theo hồ sơ giảm thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Cá nhân có số tiền thuế nộp thêm,nộp thừa được yêu cầu hoàn/bù trừ vào kỳ tính thuế tiếp theo, trừ các trường hợp nêu tại mục d.3 Khoản d Điều 8 Khoản 6 Nghị định 126/2020 năm 2020.

– Những người đã ở Việt Nam dưới 183 ngày trong năm dương lịch đầu tiên, nhưng không ít hơn 183 ngày trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên ở Việt Nam.

– Người nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động tại Việt Nam phải khai thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trong các trường hợp trên, cá nhân phải quyết toán thuế thu nhập trực tiếp với cơ quan thuế mà không được ủy quyền cho cá nhân, tổ chức nộp thay số tiền quyết toán.

#Tự quyết toán thuế tncn cần giấy tờ gì?

Để khai thuế qua mạng, người nộp thuế phải tải ứng dụng hỗ trợ khai thuế từ trang thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế trực tuyến. Hồ sơ tự khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  • Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo Mẫu số 02/QTT-TNCN được ban hành kèm theo Phụ lục II,Thông tư 80/2021/TT-BTC.
  • Bảng kê phụ lục miễn trừ người phụ có gia cảnh: Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
  • Bản chụp các chứng từ xác nhận số thuế đã khấu trừ,số thuế đã tạm nộp trong năm,số thuế đã nộp ở nước ngoài(nếu có).

#Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN

Để khai quyết toán thuế TNCN qua mạng,người nộp thuế truy cập vào trang web của Tổng cục Thuế và đăng nhập vào Tài khoản cá nhân của mình.Sau đó,bạn sẽ cần hoàn thành việc đăng ký và nộp tờ khai thuế qua hệ thống điện tử của Tổng cục Thuế.

Thông tin bắt buộc bao gồm thông tin cá nhân, thu nhập, thuế đã nộp và các khoản khấu trừ áp dụng.Sau khi hoàn thành các bước này,người nộp thuế có thể nộp thuế bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào mà hệ thống hỗ trợ.

7.2. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN

#Uỷ quyền quyết toán thuế là gì

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN là việc tổ chức, cá nhân đại diện nơi trả tiền lương,tiền công cho đối tượng chịu thuế được ủy quyền để khai,khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân.

#Có bắt buộc ủy quyền quyết toán thuế TNCN không

Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào yêu cầu bắt buộc phải ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Do đó, việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN là không bắt buộc;

#Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN được quy định tại Nghị định của chính phủ số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 về Quản lý thuế. Do đó, điều kiện để được ủy quyền quyết toán thuế TNCN bao gồm:

– Thể nhân đã đăng ký mã số thuế và có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập theo quy định của Luật thuế thu nhập.

– Cá nhân sinh sống, làm việc tại nơi không có chi cục thuế giao dịch hoặc nơi chi cục thuế giao dịch đóng cửa chưa nhận tờ khai nộp thuế hoặc hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục về thuế.

– Do ốm đau, đi công tác, du lịch nước ngoài… không thể trực tiếp đến cơ quan thuế nộp thuế, nộp thuế.

– Các cá nhân cần giúp đỡ vì không có đủ thời gian để hoàn thành các thủ tục thuế hoặc muốn giúp đỡ.

Ngoài các điều kiện trên, việc duyệt quyết toán thuế thu nhập còn phải tuân thủ các quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân về hình thức và thủ tục.

#Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn

#Hướng dẫn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng

  • Bước 1: Đăng nhập hệ thống và điền thông tin

Để quyết toán thuế TNCN qua mạng, bạn truy cập hệ thống Thuế điện tử của Tổng cục thuế tại đây.

Đăng nhập hệ thống và điền thông tin

  • Bước 2: Đăng nhập hệ thống nộp thuế TNCN

Nếu bạn chưa có tài khoản thì phải thực hiện đăng ký, trường hợp đã có tài khoản trên hệ thống thì chọn mục “Đăng nhập”, bạn điền các thông tin tại trường “Mã số thuế”, “Mã kiểm tra” và ấn “Tiếp tục”.

Đăng nhập hệ thống nộp thuế TNCN

Hệ thống sẽ chuyển bạn đến giao diện đăng nhập, tại đây bạn tiếp tục điền các mục:

giao diện đăng nhập

Mã số thuế.
Ngày cấp mã số thuế.
Cơ quan thuế Tỉnh/Thành phố.
Cơ quan thuế quản lý.

Điền xong thông tin, bạn chọn “Quyết toán thuế” => “Kê khai thuế trực tuyến”.

Tại mục chọn cơ quan thuế quyết toán, bạn cần nhập vào các ô tương ứng. Sẽ có 3 trường hợp xảy ra như sau:

– Trường hợp 1: “Tích vào ô này nếu người nộp thuế có duy nhất 01 nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó, người nộp thuế lựa chọn cơ quan thuế đã khai trực tiếp trong năm tại ô “Cục thuế” trực tiếp khai thuế trong năm. (Trường hợp cá nhân có duy nhất 1 nguồn thu nhập trực tiếp).

– Trường hợp 2: Tích chọn ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có từ 02 nguồn trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp trong năm, vừa có thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ. Sau đó, người nộp thuế tự kê khai các nguồn thu nhập và thông tin liên quan (Trường hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi).

– Trường hợp 3: Tích vào ô này nếu NNT không trực tiếp khai thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập. Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc.

+ Tại mục “Trường hợp quyết toán thuế”: Bạn lựa chọn “Quyết toán thuế theo năm dương lịch”.

+ Tại mục Loại tờ khai: Bạn lựa chọn “Tờ khai chính thức”.

+ Tại mục năm kê khai, bạn chọn năm kê khai là năm 2022 (Quyết toán thuế từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022)

+ Điền các thông tin xong, bạn ấn chọn “Tiếp tục”.

  • Bước 3: Nhập dữ liệu tờ khai

Tờ khai quyết toán thuế TNCN sẽ có tổng [47] chỉ tiêu. Bạn điền đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu, kiểm tra kỹ và nhấn chọn “Hoàn thành kê khai”.

  • Bước 4: Nộp hồ sơ

Trường hợp bạn chưa có tài khoản giao dịch Thuế điện tử: Chọn “Lưu bản nháp + Hoàn thành Tờ khai”, chọn kết xuất XML trước khi gửi tờ khai.

Trường hợp cá nhân có tài khoản giao dịch thuế điện tử: Bạn bấm Lưu bản nháp + Hoàn thành kê khai sau đó kết xuất bản XML => Gửi tờ khai => chọn phụ lục đính kèm => Chọn chứng từ khấu trừ => Tiếp tục sau đó nhập mã xác thực rồi gửi tờ khai cho cơ quan Thuế.

8. Những điều cần lưu ý khi quyết toán TNCN

– Giảm trừ gia cảnh:Trường hợp người nộp thuế đã tạm nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc) trong tháng/quý của kỳ tính thuế năm 2020 thì người nộp thuế phải xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới năm 2020 căn cứ vào mức giảm trừ cụ thể khi lập tờ khai thuế TNCN.

+ Đối với người nộp thuế là cá nhân: 11 triệu đồng/tháng.

+ Đối với người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/tháng/người.

– Quy định miễn thuế TNCN không cần nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN: Miễn thuế TNCN đối với cá nhân phải nộp số thuế áp dụng sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN từ tiền lương,tiền công không quá 50.000 đồng/năm. Đồng thời, cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN.

9. Các quy định và biện pháp xử lý vi phạm trong quyết toán TNCN

Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, trên hóa đơn ghi số tiền phạt chậm, không nộp thuế thu nhập như sau:

1. Cảnh cáo sẽ được đưa ra khi bạn khai thuế sau thời hạn từ ngày 1 đến ngày 5, nếu có các tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt: 2.000.000-5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế chậm thời hạn từ 1-30 ngày,trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt: 5.000.000-8.000.000 đồng nếu nộp hồ sơ khai thuế chậm thời hạn quy định từ 31-60 ngày.

4. Phạt từ 8.000.000-15.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

– Nếu bạn khai thuế sau thời hạn quy định từ 61-90 ngày.

– Nộp tờ khai thuế chậm 91 ngày trở lên sau thời hạn quy định mà không phát sinh nghĩa vụ thuế nào.

– Không khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

– Không nộp: tài liệu chứng minh theo quy định quản lý thuế đối với công ty có giao dịch liên kết cùng hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp.

5. Trường hợp trước thời điểm cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế ra quyết định quy định tại Điều 11 mà người nộp thuế đã phát sinh nghĩa vụ thuế và đã nộp đủ số tiền thuế, tiền lãi còn thiếu vào ngân sách nhà nước hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là 90 ngày thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Cơ quan thuế phải lưu trữ hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 11 về quản lý thuế.

Trường hợp số tiền phạt áp dụng theo quy định này vượt quá số tiền thuế nợ khai trên tờ khai thuế thì mức phạt tối đa bằng số tiền thuế phải nộp trên tờ khai thuế nhưng không thấp hơn mức tiền phạt trung bình quy định tại khoản 4 Điều này.

Biện pháp khắc phục:

– Nộp chậm tiền thuế vào ngân sách nhà.nước đối với hành vi, vi phạm quy định tại các khoảng 1,2,3,4 và 5 Điều này trong TH người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp..tiền.thuế.

– Nộp hồ sơ khai thuế và các tài liệu kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi nêu tại điểm c,và điểm d khoản 4 Điều này;

Trên đây là toàn bộ những thông tin đầy đủ nhất về quyết toán thuế TNCN cũng như hồ sơ và cách quyết toán thuế TNCN online. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các bạn nắm được phần nào cách quyết toán thuế TNCN.

>> Xem thêm: 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *