Phân biệt sự khác nhau giữa các loại hợp đồng lao động

Phân biệt sự khác nhau giữa các loại hợp đồng lao động

Có thể bạn đã biết tới 03 loại hợp đồng thông dụng đó là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định. Vậy sự khác nhau giữa các hợp đồng này là gì? Theo dõi chi tiết trong bài viết Phân biệt sự khác nhau giữa các loại hợp đồng lao động dưới đây nhé!

 • Khác nhau về thời hạn của Hợp đồng lao động
 • Khác nhau khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động
 • Khác nhau khi tham gia các loại bảo hiểm

Sự khác nhau giữa các loại hợp đồng lao động

1. Khác nhau về thời hạn của Hợp đồng lao động

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Bộ luật Lao động năm 2012, thời hạn của các loại Hợp đồng lao động được xác định như sau: khóa học quản lý nhân sự tphcm

Thời hạn hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định

Không xác định thời hạn Trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng Dưới 12 tháng

2. Khác nhau khi Hợp đồng lao động hết hạn

Ở nội dung này, bài viết chỉ so sánh sự khác nhau giữa hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định. Bởi vì, hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng nên sẽ không có việc hết hạn hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục quan hệ lao động thì phải tiến hành giao kết hợp đồng lao động mới. Các bên có thể tự do chọn loại hợp đồng lao động phù hợp với nhu cầu của mình.

Ngược lại, nếu các bên không tiến hành giao kết hợp đồng lao động mới, thì mặc nhiên:

Nếu các bên vẫn tiếp tục quan hệ lao động, nhưng không tiến hành giao kết hợp đồng lao động mới

 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn ⇒ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định ⇒ Hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng cách xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Trường hợp các bên bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Có thể khái quát quy định này như sau:

Trường hợp 1:

 • Lần 1: Hợp đồng lao động mùa vụ hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn
 • Lần 2: Hợp đồng lao động xác định thời hạn học thanh toán quốc tế
 • Lần 3: Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Trường hợp 2

 • Lần 1: Hợp đồng lao động mùa vụ hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn
 • Lần 2: Hợp đồng lao động mùa vụ
 • Lần 3: Hợp đồng lao động xác định thời hạn
 • Lần 4: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Sự khác nhau giữa các hợp đồng lao động

3. Khác nhau khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

Thời hạn báo trước khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Trường hợp

HĐLĐ xác định thời hạn

HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định

Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong HĐLĐ Báo trước ít nhất 03 ngày làm việc  

 

 

Báo trước ít nhất 03 ngày làm việc

 

 

 

Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong HĐLĐ

Bị người sử dụng lao động đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ; hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự hoặc cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo HĐLĐ mùa vụ mà khả năng lao động vẫn chưa được hồi phục

Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động

Báo trước ít nhất 30 ngày Báo trước ít nhất 03 ngày làm việc

Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước

Lao động nữ mang thai nếu có ý kiến xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi

Tùy vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định

Trường hợp

HĐLĐ xác định thời hạn

Không cần phải thuộc các trường hợp nêu trên (không cần lý do) Báo trước ít nhất 45 ngày
Lao động nữ mang thai nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền Tùy vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định

Thời hạn báo trước đối với doanh nghiệp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Doanh nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định) trong những trường hợp sau đây:

 • Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị với thời gian tối thiểu mà khả năng lao động vẫn chưa hồi phục theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Lao động năm 2012.
 • Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng (như do địch họa, dịch bệnh; do di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) mà doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.
 • Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Nhưng, để việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì ngoài việc phải thuộc các trường hợp nêu trên, doanh nghiệp còn phải đáp ứng yêu cầu về thời hạn báo trước cho người lao động.

Tuy nhiên, thời hạn báo trước đối với từng loại hợp đồng lao động là không giống nhau. Cụ thể:

Loại hợp đồng Thời hạn báo trước
HĐLĐ không xác định thời hạn Báo trước ít nhất 45 ngày
HĐLĐ xác định thời hạn Báo trước ít nhất 30 ngày
HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định Báo trước ít nhất 03 ngày làm việc
Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị với thời gian tối thiểu mà khả năng lao động vẫn chưa hồi phục theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Lao động năm 2012 Báo trước ít nhất 03 ngày làm việc

4. Khác nhau về việc tham gia các loại bảo hiểm

Tùy vào loại hợp đồng lao động đã giao kết mà doanh nghiệp và người lao động có trách nhiệm đóng hoặc không đóng các loại bảo hiểm.

Trong trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn thì người lao động là đối tượng bắt buộc tham gia các loại bảo hiểm.

Riêng đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định, thì phải dựa vào thời hạn của hợp đồng mới xác định được người lao động có trách nhiệm tham gia các loại bảo hiểm hay không.

STT

Loại bảo hiểm

Người lao động đang làm việc cho doanh nghiệp theo HĐLĐ

HĐLĐ không xác định thời hạn

HĐLĐ xác định thời hạn

HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn

Dưới 1 tháng

Từ đủ 1 tháng đến dưới 03 tháng

Từ đủ 03 tháng trở lên

1

BHXH Không

2

Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp Không

3

BHYT Không Không

4

BHTN Không Không
Ghi chú:

 • “Có” tức là người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia loại bảo hiểm
 • “Không” tức là người lao động không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia loại bảo hiểm

Như vậy trên đây Văn bản kế toán đã giúp các bạn phân biệt được sự khác nhau giữa các loại hợp đồng lao động. Mong rằng bài viết này phần nào giúp người lao động hiểu rõ những quy định khi ký kết hợp đồng lao động

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của người lao động người sử dụng lao động

Chúc các bạn thành công! Nếu có nhu cầu học kế toán các bạn có thể tham khảo bài viết Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất để lựa chọn được địa chỉ học kế toán chất lượng

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *