Phân biệt phá sản với giải thể

Phân biệt phá sản với giải thể doanh nghiệp

Điểm giống nhau giữa phá sản và giải thể

Xét về hiện tượng/hình thức bên ngoài, phá sản và giải thể là giống nhau bởi vì cả hai hiện tượng này đều dẫn đến việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp và phân chia tài sản còn lại.

Tuy nhiên, về nội dung/bản chất pháp lý đây là hai hiện tượng khác nhau:

Phân biệt phá sản với giải thể doanh nghiệp

Phân biệt phá sản với giải thể

  Phá sản

Giải thể

Lý do

  • Phá sản chỉ có một lý do duy nhất là không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

nên học kế toán thực hành ở đâu

  • Dẫn đến giải thể doanh nghiệp có rất nhiều lý do khác nhau như hết thời hạn hoạt động, chủ doanh nghiệp không muốn tiếp tục kinh doanh hoặc vi phạm pháp luật bị thu hồi giấy phép kinh doanh khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn

Thủ tục pháp lý giải quyết cũng như thẩm quyền của cơ quan thực hiện thủ tục đó

  • Thủ tục giải quyết phá sản là thủ tục tư pháp do Tòa án tiến hành
  • Thủ tục để giải thể là thủ tục hành chính do cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền tiến hành

Thái độ của Nhà nước đối với chủ sở hữu hay người quản lý

  • Nếu là phá sản thì chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người quản lý điều hành doanh nghiệp có thể bị cấm thành lập doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp trong một thời gian nhất định.

 

Điều kiện

  • Trong thủ tục phá sản đa phần các trường hợp đều không thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
  • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

Xem thêm: Mẫu hợp đồng hợp tác, hợp đồng liên doanh 3 bên

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *