Những văn bản về hóa đơn sẽ hết hiệu lực tháng 11/2020

Những văn bản quy định về hóa đơn sẽ hết hiệu lực vào tháng 11/2020

Là kế toán thì việc phải cập nhật những Thông tư, Quyết định của Bộ tài chính hay Nghị định của Chính phủ vô cùng quan trọng. Sắp tới đây các doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo đó cũng có một số văn bản hết hiệu lực thi hành. Dưới đây Văn bản kế toán sẽ thông tin đến các bạn những văn bản quy định về hóa đơn sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 1/11/2020 

Văn bản quy định về hóa đơn hết hiệu lực

Có thể bạn quan tâm: Học kế toán thực hành tổng hợp ở đâu tốt nhất

9 văn bản quy định về hóa đơn sẽ hết hiệu lực vào tháng 11/2020

  1. Thông tư số 32/2011/TT-BTC được ban hành 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; lớp học tin học văn phòng
  2. Thông tư số 191/2010/TT-BTC được ban hành ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải; khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu
  3. Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngàỵ 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính); trung tâm kế toán lê ánh
  4. Quyết định số 1209/QĐ-BTC ban hành ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
  5. Quyết định số 526/QĐ-BTC được ban hành ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
  6. Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;
  7. Thông tư số 37/2017/TT-BTC được ban hành ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính). khóa học logistics chuyên sâu
  8. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ban hành ngày 14/5/2010 quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ hành chính nhân sự
  9. Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ban hành ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Trên đây là những văn bản quy định về hóa đơn sẽ chính thức hết hiệu lực từ ngày 1/11/2020 khi mà Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực thi hành. Văn bản kế toán cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết

Xem thêm: Cách ghi chữ viết, chữ số và đồng tiền trên hóa đơn điện tử

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *