cham-dut-hieu-luc-ma-so-thue

Mẫu văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Khi muốn chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì bạn cần làm văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Vậy mẫu văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế như thế nào? Tham khảo ngay bài viết của vanbanketoan.com về mẫu văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế

cham-dut-hieu-luc-ma-so-thue

Văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Mẫu số: 24/ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: …………., ngày……..tháng……..năm…….

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi: …………………………………………………………………………..

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): ………………………………………………………….

Địa chỉ kinh doanh (nếu có): ……………………………………………………………………………..

Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ đính kèm: những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn

………………………………………………………………………………………………………………..

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./. khóa học xuất nhập khẩu online

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Bạn có thể tải mẫu văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế TẠI ĐÂY.

Trên đây là mẫu văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế để bạn đọc tham khảo. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. Chúc bạn thành công

Tham khảo ngay bài viết: Học kế toán ở đâu tốt nhất

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *