Mẫu bảng thanh toán tiền lương thông tư 200

Mẫu số 02-TĐTL Bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất số 02-LĐTL được ban hành kèm theo TT 20 để giúp người có trách nhiệm căn cứ để thanh toán tiền lương, và các phụ cấp khác cho người lao động

Mục đích của bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong đơn vị đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

Mẫu bảng thanh toán tiền lương thông tư 200
Phương pháp ghi thông tin bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, bảng chấm công làm thêm giờ

 • Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ tên của người lao động được hưởng lương.
 • Cột 1,2: Ghi bậc lương, hệ số lương của người lao động. học xuất nhập khẩu ở hà nội
 • Cột 3,4: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian.
 • Cột 5,6: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương.    khóa học kế toán xây dựng
 • Cột 7: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương.
 • Cột 8: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng.
 • Cột 9: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng.
 • Cột 10: Ghi số tiền tạm ứng kỳ I của mỗi người.
 • Cột 11,12,13,14: Ghi các khoản phải khấu trừ khỏi lương của người lao động và tính ra tổng số tiền phải khấu trừ trong tháng. học kế toán thực hành ở đâu tốt
 • Cột 15: Ghi số tiền còn được nhận kỳ II.
 • Cột C: Người lao động ký nhận khi nhận lương kỳ II.

Xem thêm: Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ số 01b-TĐTL thông tư 200

Trách nhiệm ghi thông tin bảng thanh toán tiền lương

 • Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán tiền lương lập Bảng thanh toán tiền lương chuyển cho kế toán trưởng soát xét xong trình cho quản lý, giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký duyệt bảng thanh toán tiền lương, chuyển cho kế toán lập phiếu chi và phát lương.
 • Bảng thanh toán tiền lương được lưu tại phòng (ban) kế toán của đơn vị.
 • Mỗi lần lĩnh lương tháng lao động, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ được ủy quyền phải ký thay. chứng chỉ kế toán viên hành nghề

Xem thêm: Cách ghi bảng thanh toán tiền thưởng mẫu 03-LĐTL

Trên đây là những hướng dẫn cách ghi thông tin của bảng thanh toán tiền lương theo mẫu mới nhất các bạn có thể tham khảo và tải về để sử dụng, vanbanketoan.com đã tách thành file word riêng giúp cho việc thực hiện được dễ dàng hơn

Mẫu số 02-TĐTL Bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200: Mẫu 02 – LĐTL – Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Nội dung tham khảo từ: Kế toán Lê Ánh

4.3/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *