Mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng BHXH

Mẫu Quyết Định Điều Chỉnh Tiền Lương Đóng BHXH

Mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng BHXH được sử dụng khi quyết định tăng lương hoặc giảm lương cho một nhân viên nào đó.

Hãy cùng theo dõi mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng BHXH – những lưu ý khi lập và thủ tục điều chỉnh mức đóng BHXH với cơ quan bảo hiểm trong bài viết dưới đây của Văn bản kế toán

>>>>> Học Kế Toán Thực Hành Ở Đâu Tốt Nhất

1. Mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng BHXH

CÔNG TY……………….

Số: ………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

………….., ngày…… tháng………. năm…….

 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc điều chỉnh lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty …..

 –  Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số…………… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập công ty ………………………….

–  Căn cứ Điều lệ Công ty .………………………………………………;

–  Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

–  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., điều chỉnh mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).

Điều 2:  Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:                                                                               TỔNG GIÁM ĐỐC

 • Tổng Giám đốc                                                                    (Ký, đóng dấu)
 • Như Điều 2
 • Lưu HS, HC

Tải: Mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng BHXH

Mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng BHXH

3. Lưu ý khi LẬP quyết định điều chỉnh tiền lương đóng BHXH

 • Đảm bảo hình thức khi soạn quyết định tăng lương, điều chỉnh lương
 • Thông tin nhân viên được điều chỉnh lương rõ ràng, chính xác
 • Sử dụng ngôn ngữ viết, cách diễn đạt dễ hiểu, đảm bảo thời gian phù hợp với thời điểm hiện tại.
 • Nếu là quyết định điều chỉnh lương giảm lương thì không được giảm quá mức lương tối thiểu vừng, mức lương cơ sở theo vùng theo quy định của pháp luật.
 • Việc tăng và giảm lương của nhân viên phải theo quy định của pháp luật, quy định của nội quy, quy định của hợp đồng lao động đã được ký giữa hai bên.
 • Khi có sự điều chỉnh mức lương cơ bản của người lao động, doanh nghiệp cần làm hồ sơ điều chỉnh tăng/giảm với cơ quan BHXH.

Theo Quyết định 559/QĐ-BHXH, mức đóng BHXH tối thiểu là mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Năm 2021, mức lương tối thiếu vùng vẫn được áp dụng theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP như sau: 

Mức lương tối thiểu vùng (Đồng/tháng) Vùng
4.420.000 Vùng I
3.920.000 Vùng II
3.430.000 Vùng III
3.070.000 Vùng IV

Cũng theo khoản 3 Điều 89 Luật BHXH năm 2014 thì tiền lương đóng BHXH tối đa là 20 tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở mới nhất 1,49 triệu đồng/tháng là tương đương 29,8 triệu đồng).

Thủ tục điều chỉnh mức đóng BHXH mới nhất 2021

Mức đóng BHXH bắt buộc sẽ phải điều chỉnh khi tiền lương theo hợp đồng lao động thay đổi. Căn cứ Quyết định 222/QĐ-BHXH ban hành ngày 25/02/2021, việc điều chỉnh mức đóng BHXH sẽ do doanh nghiệp thực hiện cùng với sự phối hợp của người lao động theo trình tự, thủ tục như sau:

* Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Người lao động cần lập và nộp cho người sử dụng lao động: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Đơn vị sử dụng lao động:

 • Nhận hồ sơ từ người lao động, ghi mã số BHXH vào Mẫu TK1-TS.
 • Lập Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
 • Lập Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-LT)
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

* Nơi nộp: Cơ quan BHXH nơi đóng BHXH.

* Thủ tục thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ – Đơn vị sử dụng lao động lập và nộp đầy đủ 01 bộ hồ sơ nêu trên cho cơ quan BHXH nơi đóng BHXH.

Hình thức nộp:

 • Qua dịch vụ bưu chính công ích.
 • Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phụ vụ hành chính công các cấp.
 • Qua giao dịch điện tử: lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN.

Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Thời gian giải quyết không quá 03 ngày.

Bước 3: Nhận kết quả – Cơ quan BHXH sẽ cập nhật mức đóng BHXH mới trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Căn cứ vào mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng BHXH mà nhân viên kế toán phải thực hiện khai báo mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo thêm: 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *