Mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất theo thông tư 200

Mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất theo thông tư 200

Mẫu hợp đồng giao khoán được ban hành kèm theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Công việc được thỏa thuận trong hợp đồng giao khoán chỉ mang tính chất thời vụ, ngắn hạn, không có tính chất ổn định và lâu dài. Hướng dẫn cách ghi hợp đồng giao khoán từng mục chi tiết

Hợp đồng giao khoán

Hợp đồng giao khoán là sự thỏa thuận của hai bên, theo đó phía bên nhận khoán có nghĩa vụ phải thực hiện một số công việc nhất định theo yêu cầu mà bên giao khoán đặt ra và sau khia hoàn thành phải bàn giao kết quả của công việc đó. học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Bên giao khoán khi nhận kết quả công việc có trách nhiệm trả cho bên nhận một khoản tiền thù lao đã thỏa thuận từ trước

Mẫu hợp đồng giao khoán 08 – LĐTL

Mục đích của hợp đồng giao khoán

  • Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó.
  • Đồng thời hợp đồng giao khoán là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán.

Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng giao khoán (nếu có). Ghi rõ họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.
Điều khoản chung:

  • Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.
  • Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày
  • kết thúc hợp đồng. học kế toán thực hành ở tphcm
  • Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký kết hợp đồng.

Điều khoản cụ thể:
Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán và người giao khoán (như điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thành toán) đối với bên nhận khoán.

Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bản :

  • 1 bản giao cho người nhận khoán;
  • 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;
  • 1 bản chuyển về Ban Tài chính, Kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.

Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán.

Mẫu hợp đồng giao khoán

Tải mẫu hợp đồng giao khoán file word đúng chuẩn thông tư 200 tại đây: Mẫu số 08 – LĐTL

Trên đây là Mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất số 08 – LĐTL được Văn bản kế toán tách ra từ phụ lục của thông tư 200 để các bạn cần sử dụng có thể tải về dễ dàng. Tham khảo phương pháp ghi để có được hợp đồng giao khoán đúng quy định

Tham khảo thêm Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo TT 200

Nếu bạn chưa tìm được địa chỉ học kế toán uy tín hãy tham khảo bài viết:  Học khóa kế toán ngắn hạn ở đâu

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *