ho-so-tam-dung-hoat-dong-cong-ty-TNHH-1-thanh-vien

Mẫu hồ sơ thông báo tạm dừng hoạt động công ty TNHH một thành viên

Nhiều công ty TNHH 1 thành viên phải tạm dừng hoạt động vì nhiều lý do khác nhau. Vậy hồ sơ thông báo tạm dừng hoạt động công ty TNHH 1 thành viên bao gồm những gì? Quy trình làm thủ tục tạm dừng hoạt động công ty như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của vanbanketoan.com để rõ hơn về hồ sơ thông báo tạm dừng hoạt động công ty TNHH 1 thành viên

>>Xem thêm: 7 trường hợp không được buộc NLĐ thôi việc từ năm 2021

1. Quyết định về việc tạm dừng hoạt động của công ty

 

CÔNG TY TNHH ABC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————
             Số: 01/QĐ Thành phố Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH
(V/v tạm ngừng hoạt động)

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

–    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/20014;
–    Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ –CP  về đăng ký kinh doanh;
–    Căn cứ vào Điều lệ Công ty học nghiệp vụ xuất nhập khẩu
–    Xét tình hình kinh doanh của CÔNG TY TNHH
                     

                              QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
    Tạm ngừng hoạt động như sau:

Thời gian tạm ngừng :
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày 01 tháng 01  năm 2021 
Thời điểm kết thúc:                    Ngày 31  tháng 12 năm 2021

Lý do tạm ngừng: Kinh doanh không có hiệu quả, nguồn khách hang bị mất do cạnh tranh

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả. xuất nhập khẩu lê ánh

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. 
                                                                                                          

Nơi nhận:

Lưu VP

Sở KHĐT

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

Nguyễn Văn A

 2. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

tam-ngung-hoat-dong-doanh-nghiep

CÔNG TY TNHH

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 06/2020/TBTN Thành phố Hà Nội, ngày  20   tháng 10   năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: khóa học kế toán ngắn hạn tại tphcm

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………………………………..

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 01  năm 2021  cho đến ngày 31  tháng 12 năm 2021

Lý do tạm ngừng: Kinh doanh không có hiệu quả, nguồn khách hang bị mất do cạnh tranh

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)2

Nguyễn Văn A

3. Giấy ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY ỦY QUYỀN

–  Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ nhu cầu, nguyện vọng của các bên.

Hôm nay, ngày  20 tháng 10  năm 2020, Số … ngõ … đường ….., Phường ……, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hai bên chúng tôi gồm:

  1. Bên ủy quyền (Bên A):

Họ và tên: Nguyễn Văn A            Giới tính: Nam

Sinh ngày        :                       Dân tộc: Kinh             Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư số:

Ngày cấp         :                       Nơi cấp: Công an Hà Nội 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại: upas lc

Đại diện công ty: CÔNG TY TNHH

Địa chỉ: 

Chức danh: Giám đốc

  1. Bên được ủy quyền (Bên B): Nguyễn Văn B

Sinh ngày:                  Dân tộc: Kinh              Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:              Cấp ngày: 30/07/2012

Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện như sau: Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký tạm dừng hoạt động CÔNG TY TNHH tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội mẫu bìa

Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho đến khi Bên B hoàn thành công việc theo Hợp đồng.

BÊN A

Nguyễn Văn A           

BÊN B

Trên đây là hồ sơ thông báo tạm dừng hoạt động công ty TNHH 1 thành viên để bạn đọc tham khảo. Bạn đọc có thể tải hồ sơ thông báo tạm dừng hoạt động công ty TNHH 1 thành viên tại Mẫu hồ sơ thông báo tạm dừng hoạt động công ty TNHH 1 thành viên. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

>>Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành tổng hợp ở đâu tốt nhất

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *