Mẫu xác nhận lương trong các trường hợp

Mẫu Giấy Xác Nhận Lương Trong Các Trường Hợp Mới Nhất

Mẫu xác nhận lương được lập với mục đích chứng minh thu nhập thực tế của người lao động tại công ty hiện tại. Trong thực tế, có rất nhiều trường hợp cần dùng đến mẫu xác nhận lương như làm thủ tục vay vốn vốn ngân hàng, quyết toán thuế TNCN…

Vậy cụ thể mẫu giấy xác nhận lương là gì cách viết như thế nào? Hãy cùng theo dõi chi tiết và tải về sử dụng trong bài viết dưới đây của Văn bản kế toán

Có thể bạn quan tâm: Review Học Kế Toán Ở Đâu Tốt Nhất

1. Mẫu Xác Nhận Lương Là Gì?

Giấy xác nhận lương (hay giấy xác nhận thu nhập) là loại giấy tờ dùng để chứng minh tài chính, xác định mức thu nhập trong thực tế và mức lương mà các cá nhân nhận được hàng tháng ở các doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức.

Trong giấy xác nhận lương sẽ cần phải xác nhận thu nhập của ít nhất 3 tháng liên tiếp trong thời gian gần nhất tình từ thời điểm xác nhận.

Những trường hợp cần dùng mẫu giấy xác nhận lương:

 • Làm thủ tục vay vốn ngân hàng;
 • Làm hồ sơ mua nhà ở xã hội;
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Làm thủ tục xin visa đi du lịch, lao động hoặc định cư ở nước ngoài
 • Chứng minh thu nhập để giành quyền nuôi con khi vợ chồng ly hôn.

Mẫu giấy xác nhận lương

2. Nộp Giấy Xác Nhận Mức Lương Ở Đâu?

Người lao động thực hiện nộp mẫu xác nhận mức lương cho người sử dụng lao động tại cơ quan, đơn vị nơi người lao động làm việc.

 • Trường hợp người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thì đơn xin xác nhận mức lương sẽ được gửi đến giám đốc doanh nghiệp.
 • Trường hợp người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị sẽ nộp đơn xin xác nhận mức lương cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

3. Đặc Điểm Của Mẫu Xác Nhận Lương

Nội dung: Mọi nội dung ghi trong giấy phải ghi chi tiết cả mức lương, phụ cấp, thưởng theo từng tháng. Với ngân hàng thì sẽ cần các thông tin chi tiết về thu nhập trong ít nhất 3 tháng gần nhất

Có dấu, chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền: Nhiều ngân hàng yêu cầu người ký tên trên mẫu xác nhận lương phải là giám đốc hoặc phó giám đốc của đơn vị/ cơ quan nơi mà cá nhận có ý định vay vốn đang làm việc.

Những thông tin liên quan đến vấn đề lương, thưởng luôn là những thông tin cá nhân và cần phải được bảo mật giúp khách hàng, vì thế mà khi cá nhân vay vốn nộp thông tin thì sẽ không phải lo lắng thông tin sẽ bị lộ ra.

>>>>> Tham khảo: Học kế toán ONLINE ở đâu chất lượng tốt nhất

4. Nội Dung Cần Có Trong Giấy Xác Nhận Lương

Thường thì một mẫu xác nhận lương đúng chuẩn bao gồm những nội dung:

 • Phần tiêu đề
 • Họ và tên của khách hàng
 • Địa chỉ nơi ở
 • Số CMND/số thẻ CCCD
 • Tên công ty/ đơn vị nơi khách hàng đang công tác
 • Địa chỉ công ty
 • Số điện thoại
 • Vị trí công tác của khách hàng
 • Chức vụ cụ thể
 • Loại hợp đồng lao động
 • Thời gian bắt đầu làm việc, thời hạn kết thúc hợp đồng
 • Mức lương chính
 • Thu nhập khác, phụ cấp
 • Bên xác nhận: là cấp có thẩm quyền. Thường là giám đốc hoặc phó giám đốc công ty nơi khách hàng đang làm việc.
 • Chữ ký và họ tên của khách hàng vay vốn

Lưu ý: Về tính bảo mật giấy xác nhận lương bắt buộc một số cái sau đây:

 • Chữ ký người thẩm quyền.
 • Con dấu của cơ quan.
 • Khai báo thông tin cần chính xác.
 • Những vấn đề trên đều liên quan đến công việc cũng như công ty của bạn đang làm. Nên chính vì thế cần bảo mật tuyệt đối.

5. Mẫu giấy Xác Nhận Lương Mới Nhất – Áp Dụng Nhiều Trường Hợp

# Mẫu giấy xác nhận lương 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………………..

Họ và tên:……………………………………………………………………..……

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………

Số CMND: ………………… Cấp ngày: ……………… Nơi cấp:………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………..……..

Số điện thoại: ……………………………………………………………..………

Hiện đang công tác tại:

Công ty: …………………………………………………………………….…….

Địa chỉ: …………………..……………………………………………….………

Điện thoại:……………………………… Fax: …………………………….……

Vị trí công tác: …………………………………………………………….……..

Chức danh/chức vụ: …..………………………….…………………………….…

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

….. Không xác định thời hạn

….. Xác định thời hạn 01 năm

….. Xác định thời hạn 02 năm

….. Xác định thời hạn 03 năm

….. Khác (ghi rõ): ……………………………………………………………..

Thời gian công tác: Từ ngày ……../……/…….. đến nay.

Thu nhập hàng tháng:

Loại thu nhập (đánh dấu “x”):

…… Trước thuế

…… Sau thuế

Mức thu nhập:

– Lương chính: …………………………… đồng/tháng

– Thu nhập khác: …………………………. đồng/tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác:……………..………………………….…

Thu nhập 03 tháng gần nhất:

– Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

– Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

– Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

Hình thức trả lương (đánh dấu “x”):

…… Tiền mặt

…… Chuyển khoản        

Lý do xin xác nhận (11):

………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                        …………, ngày … tháng … năm ……

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Xác nhận các thông tin trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Giấy xác nhận lương

# Mẫu giấy xác nhận lương 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên         : ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ             : ……………………………………………………………………………………………………………….                                       ………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND        : ……………………………… Ngày cấp: …/…/……. Nơi cấp:……………………………….

Hiện đang công tác tại      

Công ty             : ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ              : ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại         : ……………………………………………………………….  Fax:  …………………………………..         

Vị trí công tác  : ………………………………………………………………………………………………………………

Phòng/Ban        : ………………………………………………………………………………………………………………

Loại Hợp đồng lao động:  Thời hạn 1 năm;  Thời hạn 2 năm;  Thời hạn 3 năm;

                                           Không xác định thời hạn;  khác (ghi rõ):………………………..           

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay

Mức lương chính  : …………………………. VNĐ/ tháng        Trước thuế   Sau thuế

Thu nhập khác     : …………………………. VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: ………………………………………………………………………………………

TPHCM, ngày … tháng … năm 2018

Xác nhận của Công ty

Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

# Mẫu giấy xác nhận lương 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi: ………………………………………………………

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………………  Ngày cấp: …/…/……………… Nơi cấp:……………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin sau:

Nơi công tác:………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………

Vị trí công tác: …………………………………………………………………………………………………………..

Hình thức trả lương:  Π                     Tiền mặt Π                 Chuyển khoảnΠ 

Cụ thể thu nhập 3 tháng gần nhất như sau:

Hình thức thu nhập/ Tháng

03/2018 04/2018 05/2018

Lương thực lãnh

Lý do xin xác nhận:……………………………………………………………………………………………………

Trân thành cảm ơn!

…………., ngày … tháng … năm 2018

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Link DOWNLOAD: Mẫu giấy xác nhận lương

6. Hướng Dẫn Cách Điền Mẫu Xác Nhận Lương

Khi đã tải về mẫu xác nhận lương theo nhu cầu của mình Sau khi đã có được cấu trúc của một mẫu xác nhận lương đúng chuẩn thì việc còn lại chỉ cần điền đúng và chính xác theo thông tin thực tế của bản thân. Cụ thể:

Kính gửi: Phần này thường sẽ phải điền theo mẫu và tùy thuộc vào việc mà người khai đang làm việc cho doanh nghiệp hay cơ quan , tổ chức mà có thể điền gửi tới Ban Giám đốc hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Họ và tên: Điền theo họ tên ghi trong hợp đồng lao động và chứng minh nhân dân

Số CMND: Phần này phải ghi chính xác số ghi trên CMND. Trong trường hợp người khai đã đổi sang thẻ căn cước công dân thì chỉ cần ghi đúng số trên thẻ căn cước là được.

Địa chỉ thường trú: Ghi theo địa chỉ trong sổ hộ khẩu

Địa chỉ tạm trú: Là nơi ở hiện tại

Tên công ty: Có thể là doanh nghiệp, cơ quản hoặc tổ chức, và người khai phải ghi đúng tên công ty, cơ quan, tổ chức theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

Điện thoại công ty: Ghi số điện thoại cố định của công ty ( lưu ý ưu tiên ghi số điện thoại mà có thể liên hệ hoặc gọi trực tiếp để gặp bạn tại công ty)

Phần thời gian công tác: Ghi thời gian bắt đầu thử việc tại công ty cho đến thời điểm hiện tại

Loại hợp đồng: Nếu là hợp đồng có thời hạn thì ghi rõ ra thời hạn hợp đồng là bao lâu, với hợp đồng vô thời hạn thì cũng phải ghi rõ thông tin cần thiết

Mức lương: Ghi rõ mức lương thực nhận được hàng tháng, bao gồm luôn cả phụ cấp, thưởng và diễn giải chi tiết về nguồn gốc của các khoản thu nhập có thể là do doanh số, tiền hoa hồng, lương tăng ca,…

Lưu ý: Mẫu xác nhận lương; xác nhận thu nhập; giấy xác nhận công việc; hay đơn xin xác nhận công tác… chỉ là tên gọi khác nhau. Bạn có thể thay đổi tiêu đề cho phù hợp với yêu cầu. Một số thông tin không cần thiết có thể xóa đi để tránh phiền hà khi xin xác nhận của cấp trên và cơ quan.

Trên đây Văn bản kế toán đã tổng hợp mẫu xác nhận lương và cách viết chi tiết. Tùy nhu cầu sử dụng các bạn có thể tải mẫu giấy xác nhận lương tương ứng. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo thêm: 

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *