Mẫu Giấy Xác Nhận Công Tác – Cách Viết Và Những Lưu Ý

Mẫu giấy xác nhận công tác dùng để xác nhận quá trình làm việc của người lao động. Vậy khi nào cần dùng giấy xác nhận công tác và mẫu giấy xác nhận công tác như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của văn bản kế toán để rõ hơn nhé

>>>Tham khảo: Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Ở Đâu Tốt Nhất

Giấy xác nhận công tác là gì

Giấy xác nhận công tác là văn bản xác nhận quá trình công tác, thời gian công tác của người lao động tại doanh nghiệp.

Giấy xác nhận công tác được sử dụng với nhiều mục đích như vay vốn ngân hàng, chứng minh tài chính, làm visa, đi du học…Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khi tuyển dụng cũng yêu cầu cần có giấy xác nhận công tác đi kèm CV để chứng minh kinh nghiệm của ứng viên. Vì vậy, người lao động cần có giấy xác nhận công tác để ứng tuyển ở vị trí công việc mới.

Mẫu giấy xác nhận công tác

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

……………, ngày……..tháng……năm 20…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú: ………………………………………………………………………………

Số CMND:………………………………………… Ngày cấp:………….Nơi cấp:……

Số điện thoại nhà:…………………………. Số ĐTDĐ: ……………………………….

Hiện đang làm việc tại:…………………………………………………………………….

Chức danh/chức vụ:………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………….

Ngày vào làm việc:…………………………………………………………………………

Lý do xác nhận công tác:………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu giấy xác nhận công tác tại xac-nhan-cog-tac

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…..

Tôi tên là    :                 

Địa chỉ       :                 

Số CMND  : ………………………… Ngày cấp: …/…/….. Nơi cấp:                

Tôi làm đơn này xin xác nhận các thông tin về nghề việc và đơn vị công tác như sau:

Công ty       :                   

Địa chỉ        :                   

Điện thoại   : …………………………………………………….  Fax:                     ………………………………………………………

Vị trí công tác  :                   

Phòng/Ban  :                   

Loại Hợp đồng lao động:  Thời hạn 1 năm;  Thời hạn 2 năm;  Thời hạn 3 năm;

Không xác định thời hạn;  khác (ghi rõ):                                 

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay

Lý do xin xác nhận công tác:                  

Kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải ngay mẫu giấy xác nhận công tác tại đây giấy xác nhận công tác

Mẫu 3

giấy xác nhận công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Kính gửi: Cơ quan 

Theo đề nghị của:

Ông/Bà                           : ……………………………………………………………………………..

Ngày sinh                       : ……………………………………………………………………………..

Số CMND                       : ……………………………………………………………………………..

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

 1.     Đơn vị công tác              :………………………………………………………………………………
 2.     Địa chỉ                            :………………………………………………………………………………
 3.     Điện thoại, Fax               :………………………………………………………………………………
 4.     Vị trí công tác                : ……………………………………………………………………………..
 5.     Phòng/Ban                      : ……………………………………………………………………………..
 6.     Thời gian làm việc         : ……………………………………………………………………………..
 7.     Loại hợp đồng lao động : ……………………………………………………………………………..

Trân trọng!

…, ngày …..  tháng …..   năm …

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký tên và đóng dấu)

Tải mẫu giấy xác nhận công tác mẫu giấy xác nhận công tác

Cách viết giấy xác nhận công tác

Nội dung cơ bản của giấy xác nhận công tác bao gồm các thông tin như họ tên người lao động, số điện thoại, số chứng minh thư, địa chỉ cư trú, tên đơn vị và thời gian làm, lý do xin giấy, chữ ký, con dấu xác nhận của cơ quan.

Dưới đây là phần hướng dẫn cách viết giấy xác nhận công tác

 • Phần kính gửi: Tùy vào đơn vị mà bạn công tác mà bạn có thể viết cho phù hợp, ví dụ như kính gửi Ban lãnh đạo, Ban giám đốc…
 • Họ và tên: Ghi rõ họ và tên theo chứng minh nhân dân và giấy khai sinh
 • Địa chỉ: Ghi địa chỉ thường trú hoặc tạm trú của người lao động
 • Số CMND: ghi số chứng minh, ngày cấp và nơi cấp giống trong CMND
 • Nơi công tác: Ghi chính xác tên công ty, tên cơ quan hay tổ chức mà người lao động làm việc
 • Số điện thoại: Ghi số điện thoại cố định của doanh nghiệp, nơi mà người lao động làm việc
 • Chức danh: Ghi cụ thể chức vụ người lao động đang làm
 • Loại hợp đồng lao động( có hoặc không): Trên mẫu giấy xác nhận công tác có thể có mục này. thường sẽ có ba mục là hợp đồng có thời hạn, hợp đồng không thời hạn và hợp đồng khác. Nếu bạn thuộc trường hợp nào thì đánh dấu vào mục đó.
 • Ngày bắt đầu làm việc: Ghi theo thời gian trên hợp đồng
 • Lý do xin xác nhận: Tùy vào từng mục đích của người lao động mà ghi mục này cho phù hợp
 • Cam kết: Đây là lời cam đoan của bản thân hoàn toàn đúng với sự thật, nếu sai sẽ phải tự chịu trách nhiệm
 • Xác nhận của cơ quan: Xin chữ ký và dấu của đơn vị, doanh nghiệp

Vậy qua bài viết trên, bạn đọc có thể tải mẫu giấy xác nhận công tác và biết cách viết mẫu giấy xác nhận công tác như thế nào. Văn bản kế toán chúc các bạn thành công.

>>Xem thêm: 

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, công ty mới nhất

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa (nhà đất, xe)

Tổng hợp mẫu phiếu thu và hướng dẫn cách viết

Tổng hợp mẫu giấy giới thiệu và cách viết

Tổng hợp mẫu biên bản bàn giao

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *