Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất kèm file download

Giấy đề nghị thanh toán là gì? Trong trường hợp nào phải làm giấy đề nghị thanh toán? Hay cách viết như thế nào? Trong bài viết dưới đây Văn bản kế toán sẽ chia sẻ mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất kèm cách viết chi tiết, các bạn có thể tải mẫu về khi cần có thể dùng đến

>>> Học kế toán online ở đâu chất lượng tốt nhất

Giấy đề nghị thanh toán là gì? Vì sao phải viết giấy đề nghị thanh toán?

Giấy đề nghị thanh toán thường được dùng trong những trường hợp:

 • Người làm đề nghị đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng
 • Tổng hợp các khoản đã chi và kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán
 • Hay để làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán

Giấy đề nghị thanh toán là một trong những thủ tục để thanh toán mà chế độ kế toán hướng dẫn để áp dụng. Tuy nhiên, giấy đề nghị thanh toán không nằm trong dạng chứng từ được xét duyệt chi phí hợp lý hợp lệ đối với cơ quan thuế. 

Trách nhiệm viết giấy đề nghị thanh toán

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những công việc được giao, người mua hàng hoặc người chi tiêu cần lập giấy đề nghị thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi.

Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán sẽ lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Nội dung cần có trong giấy đề nghị thanh toán

Hiện nay, có khá nhiều mẫu giấy đề nghị thanh toán được quy định trong những văn bản pháp luật khác nhau (Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC…). Nhìn chung, một giấy đề nghị thanh toán sẽ có những nội dung chính sau:

 • Tên đơn vị, doanh nghiệp và bộ phận đề nghị thanh toán.
 • Tên chứng từ: GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
 • Họ tên của người đề nghị thanh toán
 • Bộ phận của người làm đề nghị thanh toán
 • Số tiền đề nghị thanh toán ghi cả bằng số và chữ.
 • Số lượng chứng từ gốc nộp kèm và nộp hóa đơn chứng từ hoặc bản sao hóa đơn.
 • Phần ký nhận của người làm đề nghị thanh toán và các bộ phận liên quan

Chia sẻ mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất 

1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Đơn vị: ………………………

Bộ phận: ………………………

Mẫu số: 05-TT
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày … tháng … năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………..

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………..

Số tiền:…………………………………………………….. (Viết bằng chữ):…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo:…………………………………………………….. chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………….

Địa chỉ: ……………………

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………………….

Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):………………………………………………………

(Kèm theo ……………………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Hướng dẫn cách viết mẫu đề nghị thanh toán

Bộ Tài Chính đã ban hành mẫu giấy đề nghị thanh toán và các cá nhân chỉ cần điền thông tin theo mẫu Văn bản kế toán đã chia sẻ bên trên. Cụ thể như sau:

 • Phía bên trái của giấy đề nghị thanh toán cần ghi rõ họ tên, đơn vị và bộ phận
 • Ghi rõ tên, chức vụ của người xét duyệt giấy đề nghị thanh toán như Giám đốc, Tổng giám đốc.
 • Ghi đầy đủ thông tin họ tên, chức vụ, bộ phận của người đề nghị thanh toán.
 • Ghi rõ nội dung thanh toán.
 • Ghi rõ số tiền (cả bằng số và chữ) cần thanh toán.
 • Phương thức thành toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản (Nếu lựa chọn phương thức chuyển khoản phải ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng)
 • Nguồn kinh phí: Có thể là chi phí quản lý công ty, chi phí quản lý dự án…
 • Số lượng chứng từ và ghi rõ từng loại hóa đơn, chứng từ.
 • Người làm giấy đề nghị thanh toán ghi rõ họ tên và ký rồi gửi sang bộ phận xét duyệt ký

Xem thêm: Mẫu tờ trình theo quy định mới nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *