Mẫu giấy giao nhận tiền

Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Mới Nhất

Giấy biên nhận tiền là biểu mẫu được sử dụng khi giao tiền trong các giao dịch dân sự, kinh doanh, vay mượn, mua bán đất đai. Giấy nhận tiền viết tay vẫn đảm bảo giá trị pháp lý và là căn cứ chứng minh, xác định việc giao dịch tiền giữa các bên khi phát sinh tranh chấp nếu có.

Trong bài viết Văn bản kế toán sẽ gửi đến bạn đọc mẫu giấy biên nhận tiền và cách viết chi tiết theo đúng quy định

>>>>>> Học Kế Toán Tổng Hợp Ở Đâu Tốt Nhất

I. Giấy Biên Nhận Là Gì?

Giấy biên nhận tiền là một văn bản thể hiện việc giao tiền và nhận tiền giữa 02 bên, có chữ ký xác nhận đầy đủ. Trong nhiều trường hợp giấy biên nhận tiền sẽ có thêm nội dung người làm chứng để tăng độ tin cậy.

Mẫu Giấy biên nhận tiền thường được sử dụng trong các giao dịch dân sự, mua bán, vay mượn…như:

 • Mẫu giấy biên nhận tiền mặt
 • Mẫu giấy biên nhận hồ sơ
 • Mẫu giấy biên nhận vay tiền
 • Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc
 • Mẫu giấy biên nhận tiền mua đất

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, người ta sử dụng Giấy biên nhận tiền để đảm bảo với nhau về mặt pháp lý.

Mẫu giấy biên nhận tiền thông thường bao gồm những thông tin: Thời gian, địa điểm thiết lập giấy, họ và tên 02 bên nhận tiền và giao tiền, CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của cả hai bên, nội dung giao nhận tiền.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào giấy biên nhận tiền, một bên giao tiền, bên nhận tiền kiểm đếm đầy đủ thì bên nhận tiền có trách nhiệm ký vào Giấy biên nhận tiền.

Giấy biên nhận tiền phải được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để làm cơ sở chứng minh cho giao dịch tài chính thành công và làm cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có).

Việc có thêm nội dung làm chứng sẽ tăng giá trị của Giấy biên nhận tiền nếu xảy ra tranh chấp.

Người làm chứng cũng phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ tên, CMND. Người làm chứng phải là người chứng kiến toàn bộ quá trình giao dịch của 02 bên và nội dung làm chứng phải khẳng định giao dịch hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, không có yếu tố ép buộc.

>>>>> Học kế toán ONLINE ở đâu chất lượng tốt nhất

II. Nội Dung Cần Có Trong Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền

Nội dung bắt buộc trong giấy biên nhận tiền bao gồm: Thời gian, địa điểm thiết lập giấy, các thành phần có liên quan. Họ và tên, chứng minh thư nhân dân của bên giao và bên nhận tiền, đồng thời nội dung giao nhận tiền là gì trong giấy biên nhận cũng phải ghi rõ.

*Sau khi thông tin đầy đủ nội dung cần thiết các bên tiến hành ký cam kết và thực hiện đúng các thỏa thuận như:

Bên giao có trách nhiệm chuẩn bị đủ số tiền tương ứng với tài sản có nhu cầu mua.

Bên nhận có toàn quyền sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân hoặc đưa vào nguồn quỹ tài chính tùy thuộc theo nhu cầu. Trong các trường hợp không xảy ra mâu thuẫn và mọi thủ tục thực hiện đúng theo quy định, cả 2 bên không có quyền kiện cáo hoặc khiếu nại làm ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi của nhau.

*Giấy biên nhận tiền được in thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản để làm cơ sở chứng minh cho giao dịch thành công.

III. Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Mới Nhất – Tổng Hợp … Mẫu

1. Mẫu giấy biên nhận tiền mặt phổ biến 

Mẫu giấy biên nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………………..

Có nhận của ông bà:………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: …………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Về việc: ………………………………………………………………………………….…………..

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….……………………………………

                                                                ……….., ngày…tháng…năm…

                                                                                                                               Người nhận tiền

2. Mẫu giấy biên nhận tiền có thông tin người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…… tại…………………………………… , Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:………………………………………………………..

Số chứng minh thư:…………………… Ngày cấp:……………………… Nơi cấp:…………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………               

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……………………………………………………

Số chứng minh thư:…………………… Ngày cấp:……………………… Nơi cấp:…………………………

Đại chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:……………………………… được lập ngày…..tháng…..năm 2010 tại…………………….. Ông/Bà:……………………………………

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………….. VNĐ (viết bằng chữ:…………. ).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………, ngày…tháng…năm…

 BÊN GIAO TIỀN BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:………………………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh thư:…………………… Ngày cấp:……………………… Nơi cấp:…………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:          (Viết bằng chữ:……………………………………….. ) theo thỏa thuận .

Người làm chứng                     

DOWNLOAD: Mẫu giấy biên nhận tiền

IV. Cách Viết Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền – Một Số Vấn Đề Cần Lưu Ý

Mẫu giấy biên nhận tiền được sử dụng rất nhiều trong công việc nhưng không phải ai cũng có thể soạn được một mẫu giấy biên nhận tiền chuẩn chỉnh cả về nội dung và hình thức. Sau đây, Văn bản kế toán sẽ đưa ra cách viết và những lưu ý về mẫu giấy biên nhận tiền:

 • Mở đầu là phần quốc hiệu và tiêu ngữ được viết theo đúng quy định soạn thảo văn bản hành chính: Phần này được tô đậm và căn giữa văn bản.
 • Tên ghi rõ là giấy biên nhận tiền: Các chữ cái đều phải được in hoa có dấu và căn lề giữa.
 • Phần ngày tháng, địa điểm thành lập biên bản cần được ghi rõ ràng.
 • Phần thông tin về bên giao tiền và bên nhận tiền phải chú trọng và không được bỏ sót những thông tin sau: Họ và tên, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại,…. Các thông tin này là căn cứ áp dụng cho cả hai bên nên cần ghi thật chính xác và đầy đủ.
 • Số tiền giao nhận phải được ghi cụ thể cả bằng số và bằng chữ để tránh trường hợp thêm bớt số vào số tiền viết bằng số.
 • Thỏa thuận của hai bên: Thỏa thuận sau khi nhận tiền đầy đủ thì người giao tiền sẽ được sở hữu tài sản hay số hàng hóa, phần này các bạn phải ghi cụ thể về thông tin tài sản.

Kết Luận

Trên đây là khái niệm giấy biên nhận tiền là gì? Tổng hợp mẫu giấy biên nhận tiền phổ biến nhất và cách viết chi tiết. Mong rằng những thông tin trong bài viết hữu ích với bạn đọc!

Xem thêm:

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *