Mẫu đơn xin chuyển công tác

Mẫu Đơn Xin Chuyển Công Tác Mới Nhất

Đơn xin chuyển công tác là mẫu đơn cần thiết cho người lao động thường dùng để thể hiện mong muốn chuyển nơi công tác mới đến quản lý, đơn vị thủ trưởng và đợi để phê duyệt có được chấp thuận hay không.

Những cách viết đơn xin chuyển công tác như thế nào và mẫu đơn xin chuyển công tác mới nhất ra sao?

Trong bài viết hôm nay Văn Bản Kế Toán sẽ chia sẻ và cung cấp thông tin cho các bạn theo bản cập nhật mới nhất theo quy định của pháp luật.

1. Đơn Xin Chuyển Công Tác Là Gì?

Đơn xin chuyển công tác là một loại đơn được người lao động, cán bộ, công nhân viên chức sử dụng khi có mong muốn, nguyện vọng xin chuyển đến nơi làm việc hoặc luân chuyển đến nơi công tác mới, đơn này thường được sử dụng tương đối phổ biến trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, các bộ phận, các phòng ban, trong những đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ hoặc trong những tổ chức, doanh nghiệp có quy mô lớn,…

Dựa vào nội dung của đơn xin chuyển công tác, người giám đốc, quản lý đơn vị sẽ có thời gian chỉ đạo và đưa ra quyết định có chấp thuận yêu cầu đơn xin chuyển công tác hay không và sắp xếp, điều động, tuyển dụng nhân sự thay thế.

Việc chuyển đơn vị công tác có thể là do người lao động tự giác viết đơn xin chuyển hoặc do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện luân chuyển theo đúng quy định của pháp luật.

»»» Học kế toán ONLINE ở đâu chất lượng tốt nhất

2. Mục Đích Của Đơn Xin Chuyển Công Tác

Đơn xin chuyển công tác là một phương tiện thể hiện nguyện vọng, mong muốn luân chuyển, thuyên chuyển đến cơ quan, doanh nghiệp mới của người lao động, công chức, viên chức đến cấp trên, thủ trưởng đơn vị hiện tại.

Bên cạnh đó, đơn xin chuyển công tác còn được sử dụng như một giấy tờ mang tính hình thức nếu bộ phận nhân sự nhận thấy bạn phù hợp với vị trí công việc ở chi nhánh, trụ sở khác của doanh nghiệp.

3. Những Lý Do Làm Đơn Xin Chuyển Công Tác Thường Thấy

Lý do xin chuyển công tác

Có rất nhiều lý do mà người lao động, cán bộ, công nhân viên chức trong quá trình công tác muốn xin chuyển đến một bộ phận khác trong công ty hoặc chuyển công tác đến một đơn vị mới.. Lý do xin chuyển công tác thường bắt gặp đó là:

 • Chuyển công tác vì lý do cá nhân: chuyển đổi ngành nghề, cân bằng giữa công việc và đời sống,…
 • Chuyển đến một đơn vị khác thuận tiện cho việc đi lại, di chuyển

Điều này phù hợp với những công ty có nhiều văn phòng, chi nhánh đại diện ở nhiều khu vực khác nhau và người lao động muốn luân chuyển để thuận tiện về mặt khoảng cách, vị trí địa lý và phù hợp với cuộc sống sinh hoạt của họ.

 • Chuyển sang bộ phận khác để có thể phát huy được hết năng lực của bản thân:

Nhân viên công ty có mong muốn chuyển đến làm việc ở một bộ phận khác phù hợp hơn với sở thích, năng lực bản thân và có thể phát huy được sở trường hay được bộ phận nhân sự đề nghị luân chuyển sang phòng ban mới thì việc viết đơn xin chuyển công tác là điều hoàn toàn hợp lý.

 • Đặc biệt, trong nhiều trường hợp ngành nghề như giáo viên, công an, quân đội, công chức nhà nước,… nếu muốn chuyển đơn vị làm việc trong môi trường khác thì việc viết đơn xin chuyển công tác là điều bắt buộc và rất quan trọng.

»»» Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp TPHCM Ở Đâu Tốt?

4. Hồ Sơ Xin Chuyển Công Tác

Đơn xin chuyển công tác

Mỗi đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp hay mỗi tỉnh, thành phố sẽ có những yêu cầu khác nhau về các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ xin chuyển công tác, nhưng sẽ có các loại giấy tờ cơ bản dưới đây:

 • Đơn xin chuyển công tác có sự đồng ý, chấp thuận của người quản lý, giám đốc, thủ trưởng đơn vị;
 • Văn bản đồng ý tiếp nhận của đơn vị, nơi công tác chuyển đến;
 • Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và đã được xác nhận: xác nhận của địa phương nơi cư trú nếu là người lao động trong các doanh nghiệp; xác nhận của trưởng cơ quan, đơn vị nếu là công chức, viên chức, giáo viên, công an, bộ đội,…
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ hành nghề,…
 • Bản sao hộ khẩu, bản sao CCCD có số dấu chứng nhận,…
 • Bản sao công chứng, chứng thực quyết định mức lương hiện tại.

Với cán bộ, công nhân viên chức, giáo viên, công an, bộ đội còn cần bổ sung thêm một số giấy tờ sau:

 • Bản sao của quyết định bổ nhiệm vào ngạch;
 • Bản sao của quyết định nâng lương, quyết định hệ số lương,…

5. Tổng Hợp Mẫu Đơn Xin Chuyển Công Tác Mới Nhất

* Mẫu đơn xin chuyển công tác chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi :  …………………….…………………

Tên tôi là:  …………………………………………………… Giới tính:…………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác hiện nay:………………………………………………………………………………..

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm: ………………………………………………………………….

Quá trình công tác của bản thân:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do xin chuyển công tác:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị xin chuyển đến: ………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị…………………………. xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

……., ngày…….. tháng…… năm ……..

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Link download: Mẫu đơn xin chuyển công tác

* Mẫu đơn xin chuyển công tác cho giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi:  ……………………………………………………………………………………………………

Tên tôi là:  ……………………………………………………..Sinh ngày…… / …….. /………………..

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………….

Trú quán:…………………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ……………………………………………………………………….

Đơn vị công tác hiện nay: …………………………………………………………………………………

Ngày vào ngành……./……./………. Ngày về đơn vị công tác hiện nay……../……./…………

Đơn vị xin chuyển đến: …………………………………………………………………………………….

Lý do xin chuyển công tác: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vậy tôi làm đơn này, trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo ………, xét cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

…….., ngày…….. tháng…… năm 20……

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

* Mẫu đơn xin chuyển công tác cho quân đội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: …………………….……………

Tên tôi là: …………………………………………………… Giới tính:………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:……………………………………..

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú :…………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………..

Đơn vị công tác hiện nay :…………………………………………………………….

Chức vụ hiện tại đang đảm nhiệm: ……………………………………..

Lý do viết đơn xin chuyển công tác :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị xin chuyển đến:……………………………………………………………..

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị………………………. xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày…….. tháng…… năm ……..

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

* Mẫu đơn xin chuyển công tác cho y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: …………………….……………

Tên tôi là: …………………………………………………… Giới tính:………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………………………..

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………

Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………….

Đơn vị công tác hiện nay:………………………………………………………….

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm: …………………………………..

Lý do xin chuyển công tác:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị xin chuyển đến:……………………………………………………………..

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị…. xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Chuyển Công Tác

Để có đơn xin chuyển công tác đúng mẫu theo quy định của pháp luật, các bạn phải đảm bảo bạn viết theo đúng trình tự các phần dưới đây:

* Phần mở đầu đơn xin chuyển công tác phải có đầy đủ các nội dung như sau:

 • Quốc hiệu tiêu ngữ.
 • Tiêu đề.
 • Kính gửi: Cấp trên của các bạn (người quản lý trực tiếp, giám đốc,…)

* Phần nội dung đơn xin chuyển công các cần có:

Thông tin người viết đơn: Ghi rõ họ và tên, chức vụ hiện tại, nơi công tác, địa chỉ thường trú cá nhân

Quá trình công tác của bản thân: Nêu khái quát nội dung công việc, thời gian vào ngành, mã ngạch, hệ số lương, tóm tắt quá trình công tác ở cơ quan, đơn vị hiện tại và thành tích, giải thưởng bạn đạt được (nếu có)

Lý do muốn chuyển việc: trình bày chi tiết, đầy đủ, ngắn gọn lý do bạn muốn chuyển công tác sang vị trí mới. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm vào lập trường, quan điểm, ý kiến của mình đối với vị trí, công việc mới này.

Đơn vị muốn chuyển đến: Ghi rõ tên đơn vị, cơ quan bạn muốn chuyển đến để đảm bảo quá trình công tác, làm việc sau này

* Phần cuối đơn xin chuyển công tác:

 • Cam kết cá nhân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Lời cảm ơn
 • Chữ ký cá nhân

Sau khi bạn hoàn thành viết, điền thông tin vào đơn xin chuyển công tác, bạn cần nộp đơn xin chuyển công tác lên quản lý, giám đốc, lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị để chờ ý kiến xét duyệt, chỉ đạo.

Xem thêm: 

7. Mẹo Xin Thuyên Chuyển Công Tác Thành Công

Để có thể xin luân chuyển, thuyên chuyển công tác thành công, trước hết, bạn cần phân tích tình hình nhân sự thực tế của cơ quan, doanh nghiệp mình đang công tác, phân tích cơ quan, bộ phận, phòng ban muốn chuyển đến. Sau đó là tìm hiểu quy định, thủ tục đơn xin chuyển công tác của ngành nghề, đặc biệt là các ngành mang tính đặc thù như: Bộ đội, công an,….

Ngoài ra, bạn cũng không thể bỏ qua một số tips khi viết đơn xin chuyển công tác thành công như sau:

– Trình bày, chia sẻ, thảo luận và xin lời khuyên từ người quản lý trực tiếp của bạn: Trước khi bạn viết đơn xin chuyển công tác nộp lên cấp trên, bạn nên trao đổi với cấp trên đang trực tiếp quản lý bạn và xin ý kiến của họ.

Việc này sẽ giúp bạn thể hiện thái độ tôn trọng với cấp trên và khi đơn xin chuyển công tác không được xét duyệt sẽ dễ dàng quay lại vị trí công tác mà không bị mất lòng người quản lý.

– Đảm bảo thái độ làm việc và hiệu suất công việc ở vị trí công tác hiện tại: Trong quá trình chờ xét duyệt đơn xin chuyển công tác, bạn không nên thể hiện sự chán nản, chểnh mảng với công việc, muốn làm cho hết ngày hoặc tỏ thái độ không hài lòng.

Việc này sẽ khiến bạn có thể bị kỷ luật, sa thải, miễn nhiệm chức vụ đang làm hoặc có thể chấp thuận cho bạn nhưng với nhận xét không được tôt. Bạn cần phải giữ thái độ đúng mực và hoàn thành tốt các công việc được giao.

– Tìm kiếm cơ hội để tương tác với những người đang làm việc tại cơ quan, tổ chức đó nếu đang muốn luân chuyển công tác đến cơ quan, vị trí mới.

Việc này sẽ giúp bạn xây dựng được nhiều mối quan hệ và có các thông tin quý giá về mối quan hệ, cấp trên của mình cũng như những lưu ý của đơn vị mới cho mình.

– Hơn nữa, bạn cũng cần chú ý không nên tỏ ra cao ngạo, tự phụ hoặc thể hiện thái độ so sánh, phê phán, đả kích đối với vị trí, công việc bạn đang đảm nhiệm.

Chìa khóa trong cách viết đơn xin chuyển việc hiệu quả là bạn phải cân bằng được các kỹ năng, trình độ, chuyên môn của mình với nhu cầu tuyển dụng thực tế của cơ quan, doanh nghiệp bạn muốn chuyển đến. Hãy phát huy những góc độ mở, điểm mạnh, sở trường của cá nhân và đưa ra lý do thuyết phục để sẵn sàng cho việc xin chuyển công tác của mình.

Trên đây là toàn bộ các mẫu đơn xin chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức hay chi nhánh mới mà Văn Bản Kế Toán tổng hợp, sưu tầm được. Cũng như hướng dẫn chi tiết cách viết đơn, mẹo xin luân chuyển vị trí thành công.

Hy vọng những thông tin trong bài viết này sẽ hữu ích với bạn, giúp bạn tìm được mẫu đơn mới nhất và áp dụng vào thực tế mong muốn thuyên chuyển của mình. Chúc các bạn thành công với đơn vị mới!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *