Mẫu biên bản đối chiếu và bù trừ công nợ mới nhất

Mẫu biên bản đối chiếu và bù trừ công nợ mới nhất

Công việc của kế toán công nợ, kế toán phải theo dõi các khoản công nợ phải thu (số tiền còn phải thu), công nợ phải trả (số tiền còn phải trả). Vì thế để giúp cho việc kiểm soát công nợ tốt hơn, giúp các bên rõ ràng về sổ sách tránh xảy ra những mâu thuẫn không đáng có, bài viết sau Văn bản kế toán sẽ cung cấp cho bạn biên bản đối chiếu công nợ và biên bản bù trừ công nợ mới nhất.

>>>>Bài viết được xem nhiều: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

1. Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Biên bản đối chiếu công nợ là một trong những chứng từ kế toán quan trọng nhằm đối chiếu và xác nhận tình hình thanh toán, số dư công nợ giữa bên mua và bên bán đặc biệt là trong những hoạt động mua bán với số tiền lớn…..  học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ:

              Công ty………                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

              Số: …………….                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     Hà Nội, ngày ……  Tháng …… năm ……

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

–  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
–  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày…. tháng…..năm ……… Tại văn phòng Công ty ………………….. , chúng tôi gồm có: 

1. Bên A (Bên mua): …………………………………………………………………………………..
–       Địa chỉ           : ………………………………………………………………………………..      

–       Điện thoại      :   ……………………………….      Fax:……………………………………..
–       Đại diện         :   ………………………………..     Chức vụ: ………………………………

2. Bên B (Bên bán): …………………………………………………………………………………..
–       Địa chỉ    : …………………………………………………………………………………………..
–       Điện thoại      : ……………………                         Fax:………………………………….
–       Đại diện         :  ………………….                          Chức vụ: …………………………..

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày ……… đến ngày …………….. cụ thể như sau:

1.Đối chiếu công nợ hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh tăng trong kỳ ……………….
3 Số phát sinh giảm trong kỳ ……………………
4 Số dư cuối kỳ …………………….

 

 

 

 

(Bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn).

2.Công nợ chi tiết. học xuất nhập khẩu
– …………………………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………………………
3. Kết luận: Tính đến hết ngày ……………. CÔNG TY ……………. (bên A ) còn phải thanh toán cho Công …………… (bên B) số tiền là: ………………. (Bằng chữ:…………………………………………)
– Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

                 (Ký tên, đóng dấu)                                                                (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản đối chiếu và bù trừ công nợ mới nhất

Xem thêm: Các chính sách kế toán, kiểm toán mới có hiệu lực từ tháng 1/2019

2. Mẫu biên bản bù trừ công nợ

Biên bản bù trừ công nợ là được lập ra nhằm mục đích ghi chép, theo dõi việc thực hiện bù trừ công nợ giữa bên mua và bên bán … học kế toán thuế ở đâu tốt

Công ty………                                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

       Số: …………….                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                      ….. Ngày….. tháng……năm…….

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

–       Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

–       Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày….

Tại văn phòng Công ty ….., địa chỉ:……………….. chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): ………………………

–       Địa chỉ             :………………………

–       Điện thoại        :…………………………….  Fax:

–       Đại diện           :…………………………….  Chức vụ:

2. Bên B (Bên bán): ……………..

–       Địa chỉ             : ………………..

–       Điện thoại        : ………………………..  Fax:

–       Đại diện           : …………………………  Chức vụ: …

Sau khi bàn bạc cả 2 bên bên cùng thống nhất và thoả thuận một số nội dung sau:

Tính đến ngày……… Bên A Còn nợ Bên B số tiền là:……. học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu

Hai bên đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào tiền nợ ….

– Sau khi cấn trừ khoản công nợ trên thì số nợ bên A nợ bên B còn là……….đ ( hoặc hết nợ)
Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Biên bản được thành lập làm 02 ( hai ) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm cơ sở hạch toán.

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

             (Ký tên, đóng dấu)                                                               (Ký tên, đóng dấu)

Bài viết xem thêm: Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và cách lập theo Thông tư 133

Trên đây là mẫu biên bản đối chiếu và bù trừ công nợ mới nhất được cập nhật từ kế toán lê ánh

Chúc các bạn thành công trong công việc!

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *