Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 200

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 200

Doanh nghiệp thực hiện đánh giá lại tài sản cố định nhằm xác nhận việc đánh giá lại tài sản cố định và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến chênh lệch do đánh giá lại tài sản cố định. khoa hoc lap bao cao tai chinh cap toc

>>>Bài viết được xem nhiều: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

1. Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 200

Mục đích: Biên bản đánh giá lại TSCĐ nhằm mục đích xác nhận việc đánh giá lại tài sản cố định và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại tài sản cố định.

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 200
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 200

Tải mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ: TẠI ĐÂY

2. Hướng dẫn phương pháp ghi và trách nhiệm ghi biên bản

– Góc trên bên trái của Biên bản đánh giá lại tài sản cố định ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định đánh giá lại tài sản cố định, đơn vị phải thành lập Hội đồng đánh giá tài sản cố định. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

+  Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) số hiệu và số thẻ của tài sản cố định.

+  Cột 1, 2, 3: Ghi nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của tài sản cố định trên sổ kế toán tại thời điểm đánh giá.

+  Cột 4: Ghi giá trị còn lại của tài sản cố định sau khi đánh giá lại. Trường hợp đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột này được chia thành 3 cột tương ứng cột 1,2,3 để ghi.

+  Cột 5,6: Ghi số chênh lệch giữa giá đánh giá so với giá trị đang ghi trên sổ kế toán trong trường hợp kiểm kê đánh giá lại cả nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại thì các cột này được chia ra 3 cột tương ứng để lấy số liệu ghi sổ kế toán.

– Sau khi đánh giá xong, Hội đồng có trách nhiệm lập biên bản ghi đầy đủ các nội dung và các thành viên trong Hội đồng ký, ghi rõ họ tên vào Biên bản đánh giá lại tài sản cố định. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

– Biên bản đánh giá lại tài sản cố định được lập thành 2 bản, 1 bản lưu tại phòng kế toán để ghi sổ kế toán và 1 bản lưu cùng với hồ sơ kỹ thuật của tài sản cố định

>>>Bài viết xem thêm: phương pháp kiểm kê tài sản chuẩn nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *