Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ số 01b-TĐTL thông tư 200

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ số 01b-TĐTL thông tư 200

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ số 01b-TĐTL được Bộ tài chính ban hành kèm theo thông tư 200. Là bảng mẫu hướng dẫn ghi các thông tin cần thiết khi chấm công cho lao động làm thêm giờ giúp làm căn cứ cho việc tính thời gian nghỉ bù và thanh toán lương cho người lao động thuộc đơn vị mình

Xem thêm: Mẫu bảng chấm công theo thông tư 200

Bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200

Mục đích lập bảng chấm công làm thêm giờ

Dùng để theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị.

Mẫu bảng chấm công làm theo giờ

Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm…) có phát sinh làm thêm ngoài giờ làm việc theo quy định thì phải lập bảng chấm công làm thêm giờ.

  • Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên từng người làm việc thêm giờ trong bộ phận công tác.
  • Cột 1 đến cột 31: Ghi số giờ làm thêm của các ngày (Từ giờ…đến giờ…) từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng. nên học logistics ở đâu
  • Cột 32: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày thường trong tháng.
  • Cột 33: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.
  • Cột 34: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày lễ, tết.
  • Cột 35: Ghi tổng số giờ làm thêm vào buổi tối (tính theo quy định của pháp luật) không thuộc ca làm việc của người lao động.

– Hàng ngày tổ trưởng (phòng ban, tổ nhóm…) hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào số giờ làm thêm thực tế theo yêu cầu công việc của bộ phận mình để chấm giờ làm thêm cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ. Học kế toán ở đâu

– Cuối tháng, người chấm công, phụ trách bộ phận có người làm thêm ký và giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt vào bảng chấm công làm thêm giờ và chuyển bảng chấm công làm thêm giờ cùng các chứng từ liên quan về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu, quy ra công để thanh toán (trường hợp thanh toán tiền). Kế toán căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.

Tải bảng chấm công làm theo giờ file word: Mẫu 01b – TĐTL – Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Trên đây là mẫu bảng chấm công làm thêm giờ số 01b-TĐTL được văn bản kế toán tách ra từ Thông tư 200 để các bạn có thể dễ dàng tải về để sử dụng. Tham khảo hướng dẫn ghi chi tiết để có bảng chấm công làm thêm giờ theo đúng quy định

Xem thêm: Mẫu số 02-TĐTL Bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200

Nếu bạn có nhu cầu học kế toán có thể tham khảo ngay: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất Hà Nội

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *