giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu 04 – TT giấy thanh toán tiền tạm ứng theo thông tư 200

Để giúp các kế toán có tài liệu chính xác để lập giấy thanh toán tiền tạm ứng Bộ tài chính đã ban hành mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng số 04 – TT. Bài viết dưới đây vanbanketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách viết giấy thanh toán tiền tạm ứng một cách chi tiết

Xem thêm: Cách ghi bảng thanh toán tiền thưởng mẫu 03-LĐTL

1. Mục đích lập giấy thanh toán tiền tạm ứng 

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. 

2. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

giấy thanh toán tiền tạm ứng

Tải mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng bản word theo thông tư 200: Mẫu số 04 – TT

3. Phương pháp ghi giấy thanh toán tiền tạm ứng và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy thanh toán tiền tạm ứng; Họ tên, đơn vị người thanh toán. học nghiệp vụ kế toán

Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, kế toán ghi vào cột 1 như sau: học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

Mục I- Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này, gồm:

Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết: Căn cứ vào dòng số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán để ghi.

Mục 2 : Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các phiếu chi tạm ứng để ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng.

Mục II- Số tiền đã chi: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng để ghi vào mục này. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.

Mục III- Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II.

– Nếu số tạm ứng chi không hết ghi vào dòng 1 của Mục III.

– Nếu chi quá số tạm ứng ghi vào dòng 2 của Mục III. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết phải làm thủ tục thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số tạm ứng phải làm thủ tục xuất quỹ trả lại cho người tạm ứng. Chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan.

Trên đây văn bản kế toán vừa chia sẻ cho các bạn mẫu 04 – TT giấy thanh toán tiền tạm ứng theo thông tư 200. Các bạn có thể tải mẫu về sử dụng và tham khảo cách ghi chi tiết để có được bảng thanh toán tiền tạm ứng theo đúng quy định

Xem thêm: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Chúc các kế toán thành công!

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *