Kinh phí công đoàn là gì? Có bắt buộc không?

Kinh Phí Công Đoàn Là Gì? Có Bắt Buộc Không?

Kinh phí công đoàn là gì? Có bắt buộc phải đóng kinh phí công đoàn không? Trong bài viết dưới đây, Văn bản kế toán sẽ giải đáp cho bạn đọc vấn đế này.

Kinh phí công đoàn là gì? Có bắt buộc không?

1. Kinh phí công đoàn là gì?

 

Tại Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 thì kinh phí công đoàn được hiểu là một khoản tài chính công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

>>>> Học Thực Hành Kế Toán Ở Đâu?

2. Nguồn đóng kinh phí công đoàn

– Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ nguồn đóng kinh phí công đoàn và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

– Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn đóng kinh phí công đoàn tính theo quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho số biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Phần kinh phí công đoàn phải đóng còn lại, đơn vị tự bảo đảm theo quy định tại Khoản 3 và 4 Điều này.

– Doanh nghiệp và đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khoản đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.

 

– Cơ quan, tổ chức, đơn vị còn lại, khoản đóng kinh phí công đoàn được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2014. Riêng quy định về mức đóng phí công đoàn được thực hiện từ ngày Luật công đoàn có hiệu lực thi hành.

3. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn:

– Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

– Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

– Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

– Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

– Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

– Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
Như vậy, Kinh phí công đoàn là khoản đóng BẮT BUỘC dù doanh nghiệp có hay chưa có Tổ chức công đoàn cơ sở.

4. Phương thức đóng kinh phí công đoàn

– Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên áp dụng đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch căn cứ giấy rút kinh phí công đoàn, thực hiện việc kiểm soát chi và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của tổ chức công đoàn tại ngân hàng.

– Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

– Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.
Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp khoản tiền phí công đoàn tới Liên đoàn lao động cấp quận (bao gồm: quận, huyện) nơi Doanh nghiệp/tổ chức/đơn vi đang đặt trụ sở hoạt động.

5. Mức phạt không đóng kinh phí công đoàn

– Người sử dụng chịu trách nhiệm xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong những hành vi như sau: Chậm đóng nguồn kinh phí khi thuộc đối tượng phải đóng phí công đoàn, Đóng phí công đoàn không đúng hạn mức, không tham gia đủ tổng số người thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn.
– Những hành vi nêu trên thì người sử dụng lao động chịu trách nhiệm phạt tiền với mức từ 12% – 15% trên tổng số tiền mà người sử dụng lao động phải đóng kinh phí (không vượt quá 75.000.000 đồng).

– Trường hợp mà người sử dụng lao động không lập hồ sơ để đóng kinh phí công đoàn khi có sử dụng người lao động thì phạt tiền trên mức 18% – 20% trên tổng số tiền mà người sử dụng lao động phải đóng kinh phí (không vượt quá 75.000.000 đồng)
– Ngoài hình phạt chính là phạt tiền, người sử dụng lao động còn phải chịu trách nhiệm hình phạt bổ sung để khắc phục hậu quả là có nghĩa vụ phải nộp số tiền chậm thời gian 30 ngày tính từ thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nếu sau khoản thời gian này mà người sử dụng lao động chưa khắc phục hậu quả thì chịu thêm khoản tiền lãi chậm đóng, lãi suất được áp dụng theo mức lãi của Ngân hàng tại thời điểm xử phạt vi phạm hành chính.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *