Hướng dẫn chi tiết hạch toán theo mẫu 07 – VT Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.

Để làm căn cứ ghi sổ kế toán cho các tài khoản liên quan đến nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, Bộ Tài Chính ban hành mẫu số 07 – VT bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ được đính kèm theo phụ lục 03 của thông tư 200. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách hạch toán mà các kế toán có thể tham khảo.

1. Mục đích Khoá học lập và kiểm soát báo cáo tài chính

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng (Ghi Có TK 152, TK 153, Nợ các tài khoản liên quan).

Bảng này còn dùng để phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm hoặc trên một năm đang được phản ánh trên TK 142 hoặc TK 242.

2. Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.

Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ.

Tải mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ: Tại đây

3. Hướng dẫn cách lập bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.

Góc trên bên trái của Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Ghi rõ tháng năm của ngày lập bảng. nên học kế toán ở đâu

Căn cứ các mục có trong bảng, gồm 7 cột được chia theo 2 cột đầu theo thứ tự là A,B , năm cột tiếp theo là từ 1 đến 5 là các cột nhỏ theo hạng mục ba loại tài khoản 152, 153, 242.

Bảng gồm các cột dọc phản ánh các loại nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ xuất dùng trong tháng tính theo giá hạch toán và giá thực tế, các dòng ngang phản ánh các đối tượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.

Căn cứ vào các chứng từ xuất kho vật liệu và hệ số chênh lệch giữa giá hạch toán và giá thực tế của từng loại vật liệu để tính giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ xuất kho. Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế phản ánh trong Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo từng đối tượng sử dụng được dùng làm căn cứ để ghi vào bên Có các Tài khoản 152, 153, 142, 242 của các Bảng kê, Nhật ký – Chứng từ và sổ kế toán liên quan tuỳ theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng (Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái TK 152, 153,…). Học kế toán ở đâu

Số liệu của Bảng phân bổ này đồng thời được sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, dịch vụ. 

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ. Chúc các kế toán thành công! học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

>>> Xem thêm: Các vấn đề liên quan trực tiếp đến công ty Bảo hiểm.

Nếu bạn đang thiếu kiến thức kế toán, kiến thức chưa chắc, muốn tìm kiếm nơi để học hỏi kinh nghiệm kế toán thì tham khảo bài viết sau nhé: Review học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất 

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *