Hoá đơn điện tử có cần phải đóng dấu và có chữ ký của người mua không?

Hoá đơn điện tử có cần phải đóng dấu và có chữ ký của người mua không?

Bắt đầu từ ngày 1/11/2020 tất cả doanh nghiệp sẽ chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử, có rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề sử dụng và tính pháp lý của hoá đơn điện tử. Hoá đơn điện tử có cần phải đóng dấu và có chữ ký của khách hàng không? Khoá học lập và kiểm soát BCTC

>>>Xem thêm: Quy định chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Quy định về con dấu và chữ ký của hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

“Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

Ngoài ra theo điểm e và điểm g khoản 1 điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 6: Nội dung của hoá đơn điện tử

1. Hoá đơn điện tử có các nội dung sau:

…..

e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

…..”

Như vậy: Hóa đơn điện tử không cần phải đóng dấu của người bán và chữ ký người mua trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đủ điều kiện tự in hóa đơn.

Hoá đơn điện tử có cần phải đóng dấu và có chữ ký của người mua không?

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 5 Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:

“Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”

– Tại điểm e Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC  ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của Hóa đơn điện tử như sau:

 “Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

Căn cứ các quy định nêu trên:

– Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán.

– Hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

+ Hợp đồng kinh tế

+ Phiếu xuất kho

+ Biên bản giao nhận hàng hóa,

+ Biên nhận thanh toán,

+ Phiếu thu,…

Kết luận: Đáp ứng đủ điều kiện trên thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

>>>Bài viết xem nhiều: Khoá học kế toán thực hành cho người mới bắt đầu

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *