Hệ thống biểu mẫu trong báo cáo tài chính theo thông tư 200

Hệ thống biểu mẫu trong báo cáo tài chính theo thông tư 200

Trong hệ thống biểu mẫu trong báo cáo tài chính được quy định trong Thông tư 200 quy định bao gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ, các kế toán trong doanh nghiệp chú ý thực thực hiện theo đúng quy định được hướng dẫn theo thông tư 200

>> Sự khác biệt giữa thông tư 200 và quyết định 15

Hệ thống biểu mẫu trong báo cáo tài chính theo TT 200

Các biểu mẫu về báo cáo tài chính được ban hành kèm theo thông tư 200 ở phần phụ lục 200  hạch toán kế toán xây dựng
Đối với các chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên báo cáo tài chính thì doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu của báo cáo tài chính theo nguyên tắc liên tục mỗi phần. khóa học kế toán căn bản

Hệ thống báo cáo tài chính năm

Báo cáo tài chính năm gồm:

Mẫu bảng cân đối kế toán sô B01 - DN
Mẫu số B01 – DN: Mẫu bảng cân đối kế toán áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

– Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 – DN: Mẫu số B 01 – DN

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN:  Mẫu số B 02 – DN 

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – DN: Mẫu số B 03 – DN theo phương pháp trực tiếp và Mẫu số B 03 – DN phương pháp gián tiếp

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN: Mẫu số B 09 – DN

Báo cáo tài chính giữa niên độ 

1. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm:

– Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Mẫu số B 01a – DN: Mẫu số B 01a – DN

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Mẫu số B 02a – DN: Mẫu B 02a – DN

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Mẫu số B 03a – DN: Mẫu số B 03a – DN

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B 09a – DN: Mẫu số B 09a – DN

2.  Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, gồm:

– Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Mẫu số B 01b – DN: Mẫu số B 01b – DN

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Mẫu số B 02b – DN: Mẫu số B 02b – DN

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Mẫu số B 03b – DN: Mẫu số B 03b – DN

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B 09a – DN: Mẫu số B 09a – DN

Trên đây là những mẫu văn bản hướng dẫn kế toán thực hiện lập báo cáo tài chính được ban hành kèm thông tư 200/2014/TT-BTC ở phần phụ lục 2 đã được vanbanketoan.com tách ra thành những mẫu riêng biệt để các bạn có thể tham khảo và tải về sử dụng.

>> Xem thêm: Ảnh hưởng của thông tư 200 tới phân tích báo cáo tài chính

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *