Khi nào doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/11/2020 hay 1/7/2022

Doanh nghiệp khi nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử? – Đây là câu hỏi được nhiều doanh nghiệp hiện nay băn khoăn hiện nay, nguyên nhân có sự khác nhau trong quy định về thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử theo (Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC là từ ngày 1/11/2020) hay theo Luật quản lý thuế 2019 là từ ngày 1/7/2022 ủy nhiệm chi là gì

Chính xác thời gian doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Khoản 2 Điều 35 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì “Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Và Khoản 3 Điều 26 của Thông tư 68/2019/TT-BTC thì “Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư nàyhop dong thue nha

  Thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 151 của Luật Quản lý thuế 2019 thì Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022  tin học văn phòng excel

Áp dụng hóa đơn điện tử

Liên quan đến nội dung trên, Tổng Cục thuế đã có Công văn 2578/TCT-CS năm 2020 trả lời Công văn số 180/CV-BVVĐ ngày 26/02/2020 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức về hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

lớp học xuất nhập khẩu online

– Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo Công ty chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì việc áp dụng hóa đơn thực hiện theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP , Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC .

– Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC. học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt

Để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. 

Như vậy, từ ngày 01/11/2020 việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC. Các bạn có thể tham khảo thêm những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử trong các bài viết dưới đây của Văn bản kế toán

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *