Chi phí mua quà tết cho nhân viên

Điều kiện để chi phí mua quà tết cho nhân viên được tính vào chi phí hợp lý

Tặng quà tết cho nhân viên là việc mà doanh nghiệp nào cũng phải làm vào dịp cuối năm. Chi phí mua quà tết cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý hay không. Dưới đây Văn bản kế toán sẽ thông tin đến các bạn những điều kiện để chi phí mua quà tết cho nhân viên được tính vào chi phí hợp lý

Xem thêm: Các mức xử phạt vi phạm về khởi tạo hóa đơn điện tử

Chi phí mua quà tết cho nhân được có được tính vào chi phí được trừ hay không?

Căn cứ Khoản 4, Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC thì các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp có bao gồm:

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung tiết e điểm 2.2, tiết b điểm 2.6, điểm 2.11 và điểm 2.30 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

sinh viên thực tập nhân sự

  1. Sửa đổi đoạn thứ nhất của gạch đầu dòng thứ năm tại điểm 2.30, Khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC):

– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị;… và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.” học logistics ở đâu tốt

Ngoài ra, tham khảo hướng dẫn tại Công văn 9648/CT-TTHT năm 2015 thì:

… Trường hợp Công ty mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán thì khi phát quà tặng, Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng (trước đây Công ty tặng quà cho nhân viên nhưng chưa lập hóa đơn thì nay được lập hóa đơn bổ sung theo quy định). Chi phí mua quà tặng cho nhân viên thuộc khoản chi có tính chất phúc lợi nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tổng số chi có tính chất phúc lợi không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2015 thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập thuế TNDN (hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt).” học xuất nhập khẩu online

Điều kiện để chi phí mua quà tết cho nhân viên được tính vào chi phí hợp lý

Như vậy, chi phí mua quà Tết cho nhân viên là khoản chi có tính chất phúc lợi và được tính vào chi phí hợp lý được trừ nếu đáp ứng 02 điều kiện sau: 

1. Tổng số chi phí mua quà tết không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định.

Tháng lương bình quân thực tế

– Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: 

Tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế

Trong đó:

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

2. Các khoản chi này cần phải có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định như:

  • Hợp đồng, hóa đơn mua quà Tết;
  • Hoá đơn đầu ra (nếu không có quy định tặng quà tết là phúc lợi của doanh nghiệp trong các hồ sơ liên quan);
  • Quy chế tài chính, quy chế thưởng của công ty, trong đó có quy định cụ thể về các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động;
  • Tờ trình của công đoàn về quà tết cho nhân viên; học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất
  • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên; v.v.

Điều kiện để chi phí mua quà tết cho nhân viên được khấu trừ thuế GTGT

Ngoài ra, chi phí mua quà Tết cũng được khấu trừ thuế GTGT:

Mức khấu trừ thuế GTGT đối với khoản chi mua quà Tết tương ứng với các khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ sau:

  • Phải có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ dùng để tặng quà tết.
  • Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
  • Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày và có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Như vậy khi đưa chi phí mua quà tết cho nhân viên vào chi phí hợp lý và khấu trừ thuế GTGT thì phải thỏa mãn một số điều kiện đã được trình bày trên đây. Mong rằng bài viết hữu ích với các bạn!

Xem thêm: Cách tính lương làm thêm giờ ngày lễ tết, tính lương ca đêm

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *