Điểm mới thông tư 133

Điểm mới thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế quyết định 48

Thông tư 133/2016/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành ngày 26/08/2016 là văn bản hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế cho quyết định 48/2006/QĐ-BTC đã được ban hành trước đó. Qua đó có những thay đổi mà các doanh nghiệp cần phải nắm được

>>>Xem thêm: Điểm mới trong thông tư 200

Nguyên tắc xây dựng chế độ kế toán ở thông tư 133

Thông tư áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nguyên tắc:

 • Thông tư mang tính chất linh hoạt, đáp ứng các nhu cầu đa dạng về các giao dịch kinh tế của doanh nghiệp
 • Chú trọng tới bản chất hơn mang tính hình thức học xuất nhập khẩu ở đâu
 • Trọng tâm là để phục vụ yêu cầu về việc quản lý, điều hành để quyết định các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp và các công việc, đối tượng có liên quan
 • Không làm kế toán chỉ vì mục đích thuế
 • Đã tách biệt giữa kỹ thuật kế toán trên tài khoản kế toánbáo cáo tài chính
 • Nâng cao trách nhiệm của những người hành nghề kế toán trong doanh nghiệp

Những điểm mới trong thông tư 133/2016/TT-BTC

Đối tượng áp dụng TT 133 là những doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp hoạt động ở tất cả khu vực có số lao động dưới 10 người đều được xếp vào doanh nghiệp siêu nhỏ khóa học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Đối với khu vực lâm nghiệp và thủy sản

 • Doanh nghiệp nhỏ: Là các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn tư 20 tỷ Việt Nam đồng trở xuống và số lượng lao động trên 10 – 200 người
 • Doanh nghiệp vừa: Có số lao động làm việc từ 200 – 300 người và có số vốn từ 20 – 100 tỷ đồng

Đối với khu vực công nghiệp và xây dựng

 • Doanh nghiệp nhỏ: Cũng giống với ở khu vực lâm nghiệp và thủy sản
 • Doanh nghiệp vừa: Tương tự với khu vực trên học nghiệp vụ kế toán

Đối với khu vực thương mại và dịch vụ

 • Doanh nghiệp nhỏ: Cần có số động từ trên 10 người tới 50 người và nguồn vốn hoạt động dưới 10 tỷ đồng
 • Doanh nghiệp vừa: Loại doanh nghiệp này có tổng nguồn ốn từ 10 – 50 tỷ đồng và số lao động có trên 50-100 người học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại hà nội

Những đổi mới trong thông tư 133

Thông tư 133 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 thay thế quyết định 48 đã được ban hành và thực hiện từ 10 năm đến nay đã bộc lộ những hạn chế cần có một văn bản hướng dẫn chế độ kế toán thay thế  kế toán xây dựng cơ bản
Được dựa trên nền của chế độ kế toán cho doanh nghiệp được ban hành theo thông tư 200 của Bộ tài chính và điều chỉnh cho đơn giản hơn

Đổi mới cách tiếp cận chính sách trong thông tư 133

 • Đổi mới trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh đúng pháp luật quy định
 • Những quy định không mang tính chất trói buộc mà để phòng ngừa những đối tượng có âm mưu lợi dụng những chính sách để thực hiện gian lận học logistics ở đâu tốt nhất
 • Đối với các hành vi cố tình vi phạm pháp luật sẽ có chế tài của pháp luật

Đề cao tính khả thi khi áp dụng vào thực tế doanh nghiệp

Dỡ bỏ toàn bộ sự bắt buộc đối với chứng từ và sổ kế toán.

 • DN sẽ được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế toán để đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành phù hợp với đặc thù hoạt động của mình miễn là đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán;

Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp.
Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Hệ thống tài khoản thông tư 133 và những thay đổi

Những thay đổi trong hệ thống tài khoản TT 133
– Thay đổi tài khoản tài sản và nợ phải trả không có sự phân lo thành ngắn hạn và dài hạn
– Khi lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp thì mới cần trình bày theo ngắn hạn và dài hạn
– Trong thông tư 133 có bổ sung thêm một số tài khoản cấp 1 và cấp 2
– Bỏ đi một số tài khoản và thay đổi tên một số tài khoản

Các tài khoản bị bỏ đi

 • Trong tiền mặt bỏ đi tài khoản vàng tiền tệ 1113
 • Ở tiền gửi ngân hàng cũng bỏ đi tài khoản cấp 2 vàng tiền tệ 1123
 • Tài khoản 133 tiền đang chuyển
 • Bỏ tài khoản cấp 2 của chứng khoán kinh doanh là chứng khoán và công cụ tài chính khác 1218
 • Tài khoản 1362
 • Tài khoản 1368
 • Chi phí phải trả trước ngắn hạn 142
 • Công cụ dụng cụ tài khoản 153
 • Thành phẩm 155
 • Hàng hóa 156
 • Hàng gửi đi bán 157
 • Hàng hóa khi bảo thuế 158
 • Các khoản dự phòng 159
 • Chi sự nghiệp 161 học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất
 • Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 171
 • Đầu tư vào công ty con 221
 • Đầu tư khác ở tài khoản cấp 2
 • Cầm cố, thế chấp, ký quý, ký cược tài sản 244
 • Tài khoản cấp 2 bảo hiểm thất nghiệp 3389
 • Tài khoản cấp 3 chiết khấu trái phiếu 34132
 • Quy dự phòng trợ cấp mất việc làm 351

Các tài khoản thay đổi tên

 • Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh
  (Đầu tư tài chính ngắn hạn) cách kết chuyển thuế gtgt đầu vào và đầu ra
 • Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (có chi tiết TK cấp 2)
  (Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn)
 • Tài khoản 242 – Chi phí trả trước
  (Chi phí trả trước dài hạn)
 • Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính
  (Vay, nợ dài hạn)
 • Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu
  (Vốn chủ sở hữu) học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Các tài khoản thêm mới

 • Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 • Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ
 • Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường
 • Tài khoản 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 • Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu 

Các tài khoản chuyển đổi

 • Tài khoản 129, 139, 159, 229 chuyển đổi sang tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản
 • Tài khoản 142, 242 chuyển đổi sang tài khoản 242 – Chi phí trả trước
 • Tài khoản 311, 315, 3411, 3412 , 342 chuyển đổi sang tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính 

Trên đây là những điểm mới Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế quyết định 48. Các bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Sự khác biệt giữa thông tư 200 và quyết định 15

Bài viết được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia của Văn bản kế toán. Chúc các bạn luôn thành công trong công việc và cuộc sống!

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *