Chi phí tiếp khách

Chi Phí Tiếp Khách Là Gì? Cách Hạch Toán Chi Phí Tiếp Khách

Chi phí Tiếp khách là một chi phí phổ biến trong các doanh nghiệp. Xử lý hợp lý các khoản chi phí tiếp khách là vấn đề mà kế toán nào cũng cần quan tâm. Phí tiếp khách là gì? Chi phí tiếp khách bao nhiêu là hợp lý? Và cách hạch toán chi phí tiếp khách như thế nào thì hợp lý và đúng theo quy định pháp luật? Bài viết sau đây Văn Bản Kế Toán sẽ hướng dẫn cách xử lý chi phí tiếp khách hợp lý.

1. Chi phí tiếp khách là gì? Chi phí tiếp khách hợp lý là gì?

Chi phí tiếp khách hiểu theo cách đơn giản là các khoản chi phí phục vụ cho việc giao lưu tiếp đón thực tế với khách hàng. Các công ty phải tuân thủ pháp luật về các chi phí tiếp khách này và không được tham gia vào các hoạt động bị pháp luật cấm.

Chi phí tiếp khách là gì

Chi phí giao lưu, gặp gỡ khách hàng được coi là chi phí hợp lý được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ chứng từ chứng minh có đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

– Doanh nghiệp có đầy đủ giấy tờ chứng minh cho hoạt động sản xuất kinh doanh

– Các công ty phải đảm bảo rằng các chi phí tiếp khách này được sử dụng đúng mục đích.

– Doanh nghiệp quan tâm đến quyền và nghĩa vụ của mình

– Doanh nghiệp có chứng từ thu chi phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Doanh nghiệp phải tập hợp các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của mục đích sử dụng chi phí này.

Học kế toán ONLINE ở đâu chất lượng tốt nhất

2. Quy định về chi phí tiếp khách trong doanh nghiệp

Chi phí hợp lý để tiếp khách là bao nhiêu?

Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 Điều 1 khoản 4, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của QH khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 đã sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 quy định: “Bãi bỏ Điều 9 Khoản 2 điểm m”.

m) Chi phí quảng cáo, chi phí tiếp thị, chi phí khuyến mại, chi phí môi giới, tiếp khách, tiệc chiêu đãi, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị và các chi phí hỗ trợ khác có liên quan. trực tiếp đến hoạt động SX, KD vượt quá 15% tổng CP sẽ được khấu trừ. Tổng số chi được trừ:không bao gồm các khoản chi được nêu tại đây. Đối với hoạt động thương mại,tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra.

Do đó, chi phí tiếp khách không còn bị giới hạn về định mức nữa

Chi phí tiếp khách có được trừ không?

Theo công văn số 15176/CTHN-TTHT ngày 11/05/2021 của Cục thuế TP. Hà Nội áp dụng đối với hóa đơn tiếp khách (dịch vụ ăn uống) trong các trường hợp đáp ứng các ĐK quy định tại Điều 1 Khoản 10 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 cho phép bạn kê khai, khấu trừ thuế GTGT như sau:

  • Cần có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng vào của hàng hóa/ dịch vụ hợp pháp.
  • Cần có bằng chứng thanh toán khi mua hàng hóa/dịch vụ trên 20 triệu đồng và không thanh toán bằng tiền mặt. Cụ thể, hóa đơn tiếp khách trên 20 triệu đồng phải thanh toán bằng chuyển khoản.

Cách ghi hóa đơn chi phí tiếp khách

Yêu cầu có hóa đơn tiếp khách hợp lệ:

+ Đối với hóa đơn giấy, bạn phải thực hiện đầy đủ các quy định về hóa đơn giấy tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

+ Đối với việc lập hóa đơn điện tử, bạn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về lập hóa đơn điện tử tại Thông tư 32/2011/TT-BTC.

+ Hóa đơn phải có đầy đủ các nội dung cơ bản và những nội dung về chi phí liên quan đến chi phí tiếp khách như Ghi rõ mặt hàng;dịch vụ ăn uống có danh mục … phải ghi đầy đủ danh sách các món ăn uống, dịch vụ sử dụng.Đính kèm theo hóa đơn phải có bảng kê chi tiết các nội dung này.

Hồ sơ thanh toán chi phí tiếp khách hợp lý;

Chi phí phát sinh thực tế, liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Để sử dụng với mục đích cụ thể: duy trì các mối quan hệ kinh doanh và quan hệ đối tác.

– Các khoản chi có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Đây là những hóa đơn do nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ phát hành. Các cơ quan chính phủ sử dụng nó để theo dõi và kiểm soát hiệu quả chi tiêu của công ty.

– Các khoản chi: Phải có chứng từ đối với các khoản thanh toán không dùng tiền mặt nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) tại thời điểm thanh toán. Đây là tài liệu cần thiết cho các điều khoản thanh toán thực tế của công ty.

3. Chi phí tiếp khách cần chứng từ gì?

– Hóa đơn thanh toán + Đơn mua hàng kèm theo (Dưới dạng không có hợp đồng kinh doanh, đơn đặt hàng dịch vụ)

– Hóa đơn: GTGT hoặc hóa đơn bán hàng;

– Danh sách chi tiết các món ăn

– Xác nhận dịch vụ hoặc Hợp đồng kinh doanh nếu đặt trước

– biên bản thanh lý hợp đồng

– Thanh toán tiền mặt, cà thẻ phải có phiếu thu tiền (khách hàng quẹt thẻ qua máy đọc thẻ, nhập mã số cá nhân và số tiền thanh toán, thiết bị in hóa đơn và chữ ký của khách hàng, hoàn tất quy trình thanh toán)

4. Chi phí tiếp khách hạch toán như thế nào

cách hạch toán Chi phí tiếp khách

4.1. Chi phí tiếp khách đưa vào tài khoản nào

Theo quy định pháp luật tại Thông tư 133 và Thông tư 200, “chi phít iếp khách” được hạch toán vào tài khoản 642 là chi phí quản lý doanh nghiệp.

Bên nợ bao gồm:

  • Chi phí quản lý phát sinh trong kỳ thực tế
  • Các khoản dự phòng phải trả và phải thu khó đòi (chênh lệch số dự phòng lập kỳ này lớn hơn số dự phòng kỳ trước đã lập nhưng chưa sử dụng)

– Bên có bao gồm:

  • Các khoản được ghi giảm CP quản lý công ty;
  • Hoàn dự phòng phải trả và dự phòng nợ khó đòi;
  • Kết chuyển chi phí quản lý sang TK 911 “xác định kết quả kinhdoanh”

Lưu ý: TK 642 không có số dư cuối kỳ

4.2. Cách hạch toán chi phí tiếp khách

Hạch toán: Chi phí tiếp khách theo thông tư 200:

Phí đón tiếp khách được hạch toán như sau theo Thông tư 200:

– Nợ tài khoản 642/ 641: CP quản lý doanh nghiệp;

– Nợ TK 1331: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ;

– Có tài khoản 111/ 112/ 331: Tổng số tiền đã thanh toán;

Hạch toán: Chi phí tiếp khách theo Thông tư 133:

Căn cứ Nghị quyết 48, Thông tư 133, chi phí tiếp khách của doanh nghiệp sẽ được hạch toán như sau:

– Nợ TK 6421/ 6422: Chi phí quản lý DN;

– Nợ TK1331: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ;

– Có tài khoản 111/ 112/ 131: Tổng số tiền đã thanh toán;

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến chi phí tiếp khách của doanh nghiệp cũng như cách hạch toán chi phí tiếp khách hợp lý mà bạn cần phải biết. Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp ích cho công việc kế toán của các bạn.

Tham khảo thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *