Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Đối với các cá nhân cư trú có những mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân nào? Những khoản nào là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân? giảm trừ gia cảnh được trừ như thế nào?…Bài viết dưới đây sẽ trả lời những câu hỏi trên và làm rõ căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Có thể bạn quan tâm: Học kế toán ở đâu tốt nhất tphcm

I. Xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế đối với cá nhân cư trú

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh

Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. cách xây dụng kpi

Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Xem thêm: Những quy định về luật thuế thu nhập cá nhân 2019

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%;
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%.

(Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;)

 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;
 • Hoạt động kinh doanh khác: 1%. kế toán doanh nghiệp sản xuất

3. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

3.1 Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

 • Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số thu nhập mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.
 • Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập.

3.2 Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn

 • Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn là tổng số các khoản thu nhập từ đầu tư vốn mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.
 • Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập.

3.3 Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn

– Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần. học khai báo hải quan

– Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật.

3.4 Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

 • Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.
 • Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản.
 • Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

3.5  Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng

 • Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.
 • Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.

3.6 Thu nhập chịu thuế từ bản quyền

 • Thu nhập chịu thuế từ bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ theo từng hợp đồng.
 • Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ bản quyền là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.

3.7 Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại

 • Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại.
 • Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.

3.8 Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng

– Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

– Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế được quy định như sau:

 • Đối với thu nhập từ thừa kế là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thừa kế;
 • Đối với thu nhập từ quà tặng là thời điểm tổ chức, cá nhân tặng cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập.

4. Giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:

 • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);
 • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

 • Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;
 • Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Chính phủ quy định mức thu nhập, kê khai để xác định người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh.

5. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo

– Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

 • Khoản đóng góp vào tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa;
 • Khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

– Tổ chức, cơ sở và các quỹ trên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận.

6. Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

– Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế, trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ.

Chính phủ quy định mức tối đa được trừ đối với khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện quy định tại khoản này.

– Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng là thu nhập chịu thuế

Xem thêm bài viết: Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN mới nhất

II. Biểu thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

1. Biểu thuế lũy tiến từng phần

 • Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công
 • Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Biểu thuế lũy tiến từng phần

2. Biểu thuế toàn phần

Biểu thuế toàn phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng

Biểu thuế toàn phần được quy định như sau:

Biểu thuế toàn phần

Với căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú trên đây bạn đã biết mình thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế thu nhập cá nhân của mình như thế nào? Hay tính được thuế thu nhập cá nhân mà mình phải đóng là bao nhiêu chưa?

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Trên đây là căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Xem thêm bài viết liên quan: Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú 2019

Văn bản kế toán chúc bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *