hach-toan-chi-phi-san-xuat-chung

Cách hạch toán chi phí sản xuất chung

Cách hạch toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây dựng như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau của vanbanketoan.com để rõ hơn về vấn đề này

1. Tài khoản kế toán sử dụng

Để tập hợp chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp xây lắp, kế toán sử dụng TK 627– Chi phí sản xuất chung.Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí sản xuất của đội xây dựng công trình gồm: lương nhân viên quản lý đội xây dựng, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ được tính theo tỷ lệ quy định; khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội và những chi phí khác liên quan tới hoạt động của đội. khóa học hành chính nhân sự

Nội dung và kết cấu của TK627 – Chi phí sản xuất chung

Bên Nợ:

Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ bao gồm: lương nhân viên quản lý đội xây dựng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội xây dựng, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ được tính theo tỷ lệ (%) quy định hiện hành trên lương phải trả nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế của doanh nghiệp); khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội và những chi phí khác liên quan tới hoạt động của đội.

Bên Có:

– Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung

– Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên Nợ TK154- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

TK627 không có số dư cuối kỳ.

TK 627 có 6 tài khoản cấp 2:

+ TK6271- Chi phí nhân viên phân xưởng

+ TK6272- Chi phí vật liệu

+ TK6273- Chi phí dụng cụ sản xuất

+ TK6274- Chi phí khấu hao TSCĐ

+ TK6277- Chi phí dịch vụ mua ngoài

+ TK6278- Chi phí bằng tiền khác  học xuất nhập khẩu online

2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung

– Khi tính tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên của đội xây dựng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội xây dựng ghi: ngành xuất nhập khẩu

Nợ TK627 (6271)

Có TK334

– Khi trích BHXH, BHYT, KPCĐ được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành trên tiền lươngphải trả cho nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK627 (6271)

Có TK338 (3382, 3383, 3384)

– Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu xuất dùng cho đội xây dựng:

Nợ TK627 (6272)

Có TK152

– Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất có giá trị nhỏ cho đội xây dựng, căn cứ vào Phiếu xuất kho, ghi: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

Nợ TK627 (6273)

Có TK153

– Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất một lần có giá trị lớn cho đội xây dựng phải phân bổ dần, ghi:

Nợ TK 242

Có TK153

  • Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ vào chi phí sản xuất chung trong kỳ, ghi:

Nợ TK627 (6273)

Có TK 242

– Trích khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất… thuộc đội xây dựng, ghi:

Nợ TK627 (6274)

Có TK214

– Chi phí điện, nước, điên thoại… thuộc đội xây dựng, ghi:

Nợ TK627 (6277)

Nợ TK133 (1331) – nếu được khấu trừ thuế

Có TK111, 112

– Các chi phí bằng tiền khác phát sinh tại đội xây dựng, ghi:

Nợ TK627 (6278)

Nợ TK133 (1331) – nếu được khấu trừ thuế xóa dữ liệu trùng trong excel

Có TK111, 112

– Khi trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ thuộc đội xây dựng tính vào chi phí sản xuất chung, ghi:

Nợ TK627 (6273)

Có TK335

– Trường hợp phân bổ dần số đã chi về chi phí sửa chữa TSCĐ thuộc đội xây dựng, ghi:

Nợ TK627 (6273)

Có TK 242

– Nếu phát sinh các khoản giảm chi phí sản xuất chung, ghi:

Nợ TK111, 112, 138…

Có TK627

>>Tham khảo ngay: Học kế toán thực hành tổng hợp ở đâu tốt nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *