Cách ghi chữ viết, chữ số và đồng tiền trên hóa đơn điện tử

Cách ghi chữ viết, chữ số và đồng tiền trên hóa đơn điện tử

Từ 1/11/2020 tất cả các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Để giúp các bạn dễ dàng trong việc sử dụng hóa đơn điện tử. Dưới đây Văn bản kế toán sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi chữ viết, chữ số và đồng tiền trên hóa đơn điện tử

Xem thêm: Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1. Chữ viết hiển thị trên hóa đơn điện tử

Chữ viết hiển thị trên hóa đơn điện tử là tiếng Việt

Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Trường hợp chữ trên hóa đơn điện tử là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn điện tử.

2. Chữ số hiển thị trên hóa đơn điện tử

Chữ số hiển thị trên hóa đơn điện tử là chữ số Ả-rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Người bán được lựa chọn: nhân sự là gì

  • Sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán
  • Hoặc sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán.

3. Đồng tiền ghi trên hóa đơn điện tử

Đồng tiền ghi trên hóa đơn điện tử là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”

– Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối, thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ.

Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá nguyên tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế đào tạo thực tế

Ví dụ: học xuất nhập khẩu online miễn phí

  • 13.800,25 USD – Mười ba nghìn tám trăm đô la Mỹ và hai mươi nhăm xu
  • 5.000 EUR- Năm nghìn euro

– Trường hợp bán hàng hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn thể hiện theo nguyên tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.

Trên đây, Văn bản kế toán đã hướng dẫn các bạn cách ghi chữ viết, chữ số và đồng tiền trên hóa đơn điện tử. Mong rằng qua bài viết này các bạn sẽ không bị sai sót khi ghi nội dung hóa đơn điện tử.

Nếu các bạn có nhu cầu học kế toán có thể tham khảo bài viết học kế toán ở đâu tốt nhất để lựa chọn được địa học kế toán uy tín 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *