Cách ghi bảng thanh toán tiền thưởng mẫu 03-LĐTL

Cách ghi bảng thanh toán tiền thưởng mẫu 03-LĐTL

Tiền thưởng là động lực giúp nhân viên làm việc có hiệu quả hơn. Bộ tài chính đã ban hành mẫu bảng thanh toán tiền thưởng kèm theo thông tư 200 làm cơ sở để người có trách nhiệm tính toán thu thập của lao động và thực hiện ghi sổ kế toán

>> Xem thêm: Mẫu 04 – TT giấy thanh toán tiền tạm ứng theo thông tư 200

Khái niệm về tiền thưởng

 • Điều 103 của Bộ luật lao động năm 2012 quy định về tiền thưởng như sau:
  “- Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
  – Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở”. học chứng chỉ kế toán
 • Cũng theo điều 103 của Bộ luật lao động, việc có quyết định thưởng cho người lao động hay không là quyền của người sử dụng lao động
 • Theo quy định của pháp luật, “quỹ tiền thưởng của người lao động được trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty theo quy định của Chính phủ”; “tiền thưởng của người lao động được thực hiện theo quy chế thưởng của công ty. Đồng thời phải tuân thủ quy trình quản lý, báo cáo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền”  nên học kế toán thực hành ở đâu

Bảng thanh toán tiền thưởng theo mẫu 03-LĐTL

Mục đích của việc lập bảng thanh toán tiền thưởng

 • Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.

Tải mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200: Mẫu 03 – LĐTL – Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng

Phương pháp và trách nhiệm ghi

 • Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.
 • Cột A,B,C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng.
 • Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.
 • Cột 2,3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.
 • Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng. học nguyên lý kế toán ở đâu tại hà nội

Bảng thanh toán tiền thưởng do Ban Tài chính, Kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (kèm theo họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

Trên đây là mẫu 03 – LĐTL bảng thanh toán tiền thưởng được Văn bản kế toán tách ra từ Thông tư 200 để các bạn dễ dàng tải về sử dụng. Tham khảo hướng dẫn ghi chi tiết để có được bảng thanh toán tiền thưởng theo đúng quy định  kinh nghiệm làm kế toán xây dựng

Xem thêm: Bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200

Nếu bạn đang thiếu kiến thức kế toán, kiến thức chưa chắc, muốn tìm kiếm nơi để học hỏi kinh nghiệm kế toán thì tham khảo bài viết sau nhé: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất 

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *