Văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNCN

Các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là sắc thuế trực thu đánh vào thu nhập của cá nhân. Các cá nhân chịu thuế TNCN theo thông lệ quốc tế là cá nhân làm công ăn lương, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân góp vốn thành lập công ty hợp danh.

Thuế TNCN có diện điều chỉnh rộng đối với tất cả các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh; từ đầu tư gián tiếp như mua, bán cổ phần, trái phiếu, cổ phiếu… Thuế TNCN điều chỉnh không chỉ cá nhân trong nước mà cả cá nhân nước ngoài nếu có thu nhập

Xem thêm: Chi phí khấu hao không được trừ khi quyết toán thuế mới nhất

Dưới đây là tổng hợp các văn bản pháp luật quy định về thuế thu nhập cá nhân để các bạn làm tài liệu tham khảo học kế toán thực hành ở Hà Nội

Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNCN

Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội.

– Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

– Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế;

– Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; học tin học văn phòng ở đâu tốt nhất

– Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế; học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

– Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật số 71/2014/QH13;

– Thông tư số 111/2013/TT- TC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; khóa học kế toán

– Thông tư số 119/2014/TT- TC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế, quản lý thuế và hóa đơn, chứng từ; học nguyên lý kế toán ở đâu tại tphcm

– Thông tư số 128/2014/TT- TC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế;

– Thông tư 151/2014/TT- TC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP; học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

– Thông tư số 92/2015/TT- TC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015.

– Thông tư 25/2018/TT- TC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT- TC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính khóa học xuất nhập khẩu tại hà nội

Trên đây Văn bản kế toán thông tin đến các bạn tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNCN. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích với bạn!

Xem thêm: Những quy định chung về thuế giá trị gia tăng mới nhất

Chúc các bạn kế toán thành công!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *