Các trường hợp doanh nghiệp bị thanh tra thuế

Các trường hợp doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra thuế

Bạn có đang từng đặt ra những câu hỏi: mẫu phiếu thu

 • Kiểm tra thuế là gì?
 • Thanh tra thuế thường kiểm tra những gì
 • Thuế kiểm tra doanh nghiệp như thế nào?
 • Khi nào bị thanh tra thuế?
 • Thanh tra thuế là gì? hoc chung chi ke toan truong
 • Thanh tra thuế kiểm tra những gì?
 • Thời hạn thanh tra thuế?
 • Mục tiêu của kiểm tra, thanh tra thuế là gì?

Để giải đáp câu hỏi trên các bạn theo dõi trong bài viết các trường hợp doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra thuế được tổng hợp bởi Văn bản kế toán dưới đây

Có thể bạn quan tâm: Học kế toán thực hành tổng hợp ở đâu tốt nhất

Mục tiêu của thanh, kiểm tra thuế là phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi sai sót và gian lận thuế của đối tượng nộp thuế.

Các đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai thì một xu hướng tất yếu là đối tượng tìm mọi cách để giảm gánh nặng thuế của mình, chính vì thế chức năng thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những chức năng quan trọng hàng đầu trong quản lý thuế theo chức năng.

1. Kiểm tra thuế

Mọi hồ sơ thuế gửi đến cơ quan thuế đều được kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, tài liệu trong hồ sơ thuế nhằm đánh giá sự tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế. Việc kiểm tra thuế được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế hoặc tại trụ sở của người nộp thuế.

Nếu hết thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế mà người nộp thuế:

 • Không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu;
 • Hoặc không khai bổ sung hồ sơ thuế; hóa đơn thương mại là gì
 • Hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế nhưng không chứng minh được số thuế đã khai là đúng

⇒ Thì cơ quan thuế thực hiện ấn định số thuế phải nộp và thông báo cho người nộp thuế biết hoặc ra quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế nếu không đủ căn cứ để ấn định số thuế phải nộp.

Các trường hợp kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được quy định cụ thể tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP, cụ thể là: xây dựng thương hiệu tuyển dụng

 • Kiểm tra đối với trường hợp quy định tại các Điểm c, d Khoản 3 Điều 77 của Luật Quản lý thuế.
 • Kiểm tra đối với trường hợp qua phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật. học thanh toán quốc tế chuyên sâu
 • Các trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau và kiểm tra sau hoàn thuế theo quy định.
 • Kiểm tra đối với các trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề do Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế cấp trên quyết định trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro về thuế.

Đối với người nộp thuế xuất nhập khẩu, việc kiểm tra sau thông quan về thuế gồm:

 • Kiểm tra đối với trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 77 của Luật Quản lý thuế;

“Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan nếu cơ quan hải quan phát hiện hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến nghĩa vụ thuế, số tiền thuế được miễn, số tiến thuế được giảm, số tiến thuế được hoàn thì cơ quan hải quan yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu. khóa học quản lý nhân sự

Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu chứng minh số thuế là đúng thì hồ sơ thuế được chấp nhận.

Trường hợp không chứng minh được số thuế đã khai là đúng hoặc quá thời hạn mà không giải trình được thì thủ trưởng cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.” chứng chỉ hành nghề kế toán

 • Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế;
 • Kiểm tra theo kế hoạch để đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế;
 • Kiểm tra theo chuyên đề do Thủ trưởng cơ quan hải quan cấp trên quyết định trên cơ sở phân tích, đánh giá rủi ro quản lý về hải quan. các chỉ tiêu tài chính

Xử lý kết quả kiểm tra thuế: Kiểm tra thuế thấy bằng chứng vi phạm pháp luật thuế thì:

 • Phải xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính
 • Chuyển hồ sơ sang bộ phận thanh tra thuế và bổ sung vào kế hoạch thanh tra nếu có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế.

2. Thanh tra thuế

Các trường hợp thanh tra thuế: lớp học kế toán thuế tại tphcm

 • Đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng thì thanh tra định kỳ một năm không quá một lần.
 • Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.
 • Để giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định thanh tra thuế phải có các nội dung:

 • Căn cứ pháp lý để thanh tra;
 • Đối tượng thanh tra; lớp học kế toán trưởng
 • Nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra;
 • Thời hạn tiến hành thanh tra;
 • Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên khác của đoàn thanh tra.

Khi thực hiện thanh tra thuế, Đoàn thanh tra thuế phải có tối thiểu một thành viên là thanh tra viên thuế. Quyết định thanh tra thuế phải được gửi cho đối tượng thanh tra chậm nhất là ba ngày làm việc, kể từ ngày ký. tự học xuất nhập khẩu online

Quyền hạn và nhiệm vụ của trưởng đoàn thanh tra thuế và các thành viên được quy định tại Luật Thanh tra (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế chỉ quy định nội dung viện dẫn).

Trên đây là các hợp doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra thuế. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc. 

Xem thêm: Tổng hợp văn bản pháp luật hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài viết được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia của Văn bản kế toán. Chúc các bạn luôn thành công trong công việc và cuộc sống!

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *