Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng Dẫn Làm Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Tháng/Quý

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý là công việc mà mỗi doanh nghiệp, tổ chức đều bắt buộc phải thực hiện. Bài viết dưới đây Văn Bản Kế Toán sẽ hướng dẫn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý.

»»» Học kế toán ONLINE ở đâu chất lượng tốt nhất

1. Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Là Gì?

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử là báo cáo chi tiết liên quan đến số lượng hóa đơn điện tử đã sử dụng, xóa hoặc hủy bỏ trong kỳ của doanh nghiệp lên cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

2. Quy Định Về Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Mới Nhất

Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực đã mang đến nhiều thay đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế. Theo đó, đối với những tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 78, Nghị định 123 thì không phải tiến hành lập báo cáo BC26.

Căn cứ Điều 29, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, người nộp thuế là các tổ chức, hộ/cá nhân kinh doanh dùng hóa đơn mua của cơ quan thì cần phải nộp BC26. Ngoài ra, người nộp thuế cũng cần phải lập bảng kê hóa đơn được dùng trong kỳ tính thuế cho Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Đối với những đối tượng này, thời hạn nộp báo cáo theo quý sẽ là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo quý có sự phát sinh việc sử dụng hóa đơn. Đây là thời hạn chậm nhất mà người nộp thuế cần chú ý để lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của mình.

Trong trường hợp ở kỳ tính thuế, đơn vị không sử dụng hóa đơn thì người nộp thuế sẽ nộp báo cáo BC26 và ghi số lượng hóa đơn đã được sử dụng là 0. Bên cạnh đó, đơn vị không cần phải gửi bảng kê hóa đơn được sử dụng ở kỳ tính thuế. Trường hợp khi đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước có số tồn là 0 thì người nộp thuế sẽ không cần lập báo cáo BC26 nếu như trong kỳ không mua hoặc không sử dụng hóa đơn.

Do đó, ngoài những đối tượng được quy định ở điều 29, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, những đối tượng còn lại không cần phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi sử dụng hóa đơn điện tử căn cứ quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC.

3. Hạn Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý là:

+ Quý I: Hạn cuối là vào ngày 30/4

+ Quý II: Hạn cuối là vào ngày 30/7

+ Quý III: Hạn cuối là vào ngày 30/10

+ Quý IV: Hạn cuối là vào ngày 30/01 của năm sau

Trong trường hợp đơn vị không sử dụng hoá đơn trong kỳ, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn sẽ ghi số lượng sử dụng hoá đơn là 0

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng: Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

+ Việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng sẽ được tiến hành trong 12 tháng kể từ ngày doanh nghiệp thành lập hoặc vào thời điểm chuyển đổi sang mua hoá đơn của cơ quan thuế.

+ Hết thời hạn, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cùng với tình hình kê khai, hoàn thành nghĩa vụ thuế để thông báo đến doanh nghiệp để chuyển sang việc nộp báo cáo theo quý.

+ Nếu như chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

»»»» Học Kế Toán Thực Hành Ở Đâu Tốt Nhất

4. Mức Phạt Chậm Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn

Căn cứ Điều 29, Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt đối việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không đúng thời hạn như sau:

– Phạt cảnh cáo: doanh nghiệp có hành vi nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chậm từ 1-5 ngày so với thời hạn quy định sẽ bị phạt cảnh cáo.

– Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng: mức phạt tiền từ 1-3 triệu đồng sẽ được áp dụng với trường hợp:

+ Doanh nghiệp thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chậm từ 1-10 ngày so với thời hạn quy định.

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Phạt tiền 2-4 triệu đồng: mức phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với trường hợp doanh nghiệp nộp thông báo, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chậm từ 11-20 ngày so với thời hạn quy định.

– Phạt tiền 4-8 triệu đồng: mức phạt tiền từ 4-8 triệu đồng đối với trường hợp doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chậm từ 21-90 ngày so với thời hạn quy định.

– Phạt tiền 5-15 triệu đồng: Mức phạt tiền từ 5-15 triệu đồng với trường hợp:

+ Thời gian quá hạn khi doanh nghiệp nộp báo cáo sử dụng hóa đơn sẽ là 91 ngày so với thời hạn quy định.

+ Doanh nghiệp không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế.

5. Cách Làm Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Quý

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm “Hỗ trợ kê khai” theo tài khoản đã có sẵn.

Bước 2: Chọn mục “Hóa đơn” trong phần mềm HTKK

– Nếu hóa đơn của doanh nghiệp thông thường, bấm chọn “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)

– Nếu hóa đơn từ tiền điện, nước, ngân hàng, viễn thông thì chọn mục “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC)”.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Bước 3: Hoàn tất các số liệu có trên các cột. Sau khi đã chọn, màn hình hiển thị nội dung như sau:

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

Bước 4: Nhấn nút Ghi, có lỗi sai thì phần mềm sẽ có thông báo tự động

Bước 5: Chọn “Kết xuất XML” rồi tiến hành nộp qua mạng tới Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

6. Hướng Dẫn Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Qua Mạng

Bước 1: Truy cập vào trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn rồi bấm chọn mục Doanh Nghiệp, sau đó chọn đăng nhập.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2022

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống qua tên đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp và mật khẩu được cơ quan Thuế cấp khi tiến hành đăng ký khai thuế qua mạng.

Bước 3: Sau khi đã đăng nhập thành công, tiếp theo chọn mục Khai thuế và chọn mục “Nộp tờ khai XML”.

Hướng dẫn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Bước 4: Chọn Tệp tờ khai. Tiếp đó, chọn đường dẫn đến vị trí lưu file XML của báo có tình hình sử dụng hóa đơn và nhấn chọn Open.

Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Bước 5: Khi file XML báo có tình hình sử dụng hóa đơn được tải lên, bấm Ký điện tử, rồi nhập số PIN của chữ ký số vào và nhấn Chấp nhận.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn qua mạng

Bước 6: Chọn Nộp tờ khai và sau khi hoàn tất hệ thống sẽ gửi thông báo.

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Bước 7: Kiểm tra lại xem Trạng thái tờ khai được chấp nhận hay không bằng việc chọn mục Tra cứu → Tờ khai. Nếu như thấy tờ khai bạn vừa nộp hiển thị trong kết quả tra cứu thì điều đó nghĩa là đã nộp thành công.

Bài viết trên đây là những thông tin chi tiết liên quan đến việc thực hiện lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng và theo quý. Mong rằng những hướng dẫn của Văn Bản Kế Toán trong bài viết hữu ích với bạn

Xem thêm:

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *